Demana invest

Est. since 2004

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

demana invest

Секторът на бизнес имотите е динамичен и за нас е изключително важно да следим неговия пулс. Специализираните пазарни проучвания на DEMANA INVEST регулярно анализират и обобщават протичащите процеси в следните пазарни сегменти – земя и индустриални площи, офис площи, хотели, търговски и жилищни площи. Богатата аналитична информация, която предоставяме на нашите клиенти и на всички заинтересовани страни, дава всеобхватен поглед върху пазара в подкрепа на процесите по вземане на решения.

Envato Elements: elements-PSJP8KB.jpg

земя и индустриални
площи

Envato Elements: elements-PU5C6HD.jpg

офис площи

Envato Elements: elements-P6NMANQ.jpg

хотели

moll

търговски площи

Envato Elements: elements-PKV4M7T.jpg

жилищни площи

ЗА НАС - DEMANA INVEST - 3

специализирани проучвания

АБОНИРАЙТЕ СЕ И ПОЛУЧАВАЙТЕ РЕДОВНО НАШИТЕ КОРПОРАТИВНИ БРОШУРИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ПАЗАРА