"the first act of architecture is to put a stone on the ground"

За нас

DEMANA ARCHITECTURAL STUDIO е специализирано в разработването на архиткетурни проекти за офисни сгради, еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, хотели. Предлагаме изготвяне на цялостни проекти по част Архитектура и всички необходими специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Основните опорни точки при разработването на цялостен проект са характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата и специфичните изисквания на клиента.

demana
arch

Етапи на работа

Услугите, които предлагаме, обхващат целия проектантски процес. Проектирането преминава през четири етапа на работа.

Предпроектно проучване

-Анализ на даденостите

-Проучване за възможностите на   терена и бъдещото архитектурно   решение;

-Обобщено функционално   зониране;

-Обобщено обемно-   пространствено решение.

Идеен проект

-Детайлно функционално решение;

-Детайлно обемно-пространствено   решение;

-Идейни чертежи – ген-план,   разпределения, разрези;

-Визуализации. 

Технически проект

-Технически чертежи по част   Архитектура и всички   необходими специалности;

-Спецификации;

-Количествени сметки.

Аворски надзор

-Авторски надзор на обекта по   време на изпълнението;

-Консултации при възникнали   въпроси по време   на изпълнението.

DEMANA invest

НАДЗОР,ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Смисълът на строителният надзор е нашата мисия - да следим и защитаваме интересите на нашия клиент, да гарантираме качественото изпълнение на строително-монтажните работи и спазването на всички законови и технически изисквания в процеса на строителството.

Shopping Basket