• +359 878 767 000
  • Info@demana.bg
  • Българо-Руска Търговско – Промишлена Палата ул. “Никола Мирчев” 35, София 1113, България
Меню

Demana Academy

Всички консултанти на ДЕМАНА недвижими имоти преминават през задължително обучение в ДЕМАНА Академия, което завършва със специализиран изпит. Едва тогава те имат право да обслужват клиенти и да дават консултации.

ДЕМАНА Академия е учебен център за подготовка на професионални консултанти на недвижими имоти и мениджъри на търговски екипи.

Следвайки правилото, че ако спрем да ставаме по-добри, ще спрем да бъдем и добри, в ДЕМАНА Академия ние развиваме професионализма на консултантите от ДЕМАНА недвижими имоти!

Учебният център ДЕМАНА Академия разработва професионални тренинги в сферата на недвижимите имоти, специализирани семинари и бизнес консултиране.

 

В ДЕМАНА Академия:

1. Ние създаваме консултанти, а не брокери!

2. Мотивираме участниците към активно участие, а не към пасивно възприемане.

3. Даваме възможност за придобиване на практически опит в реални казуси, взети от бизнеса.

4. Предоставяме разностранна и богата информация в различни сфери на бизнеса и правото, необходима за упражняването на професията.

5. Акцентираме върху тренирането на меки умения – необходима предпоставка за успех в съвременния бизнес.

6. Използваме внимателно подбрани допълнителни материали – атрактивни учебни видеофилми, удобни и изчерпателни наръчници,.

Някои от темите на нашите обучения са:

Работа с клиенти:

-Професионален подход към клиентите;

-Търговски умения;

-Умения за водене на преговори.

Работа с документи:

-Видове договори за посредничество;

-Основни правни понятия при недвижимите имоти;

-Специфика на сделката с недвижими имоти.

Работа с имоти:

-Типове недвижими имоти – предимства и недостатъци;

-Маркетинг и реклама на недвижими имоти;

-Технология на работа с различни типове имоти.

Организация:

-Определяне на целите;

-Типове клиенти;

-Управление на времето;

-Сравнителен пазарен анализ;

-Умения за убеждаване;

-Бизнес етикет.

Това са само малка част от уменията специфични за сектора на недвижимите имоти, които нашите консултанти усвояват още в първите дни от започване на работа при нас. Това са и теми, към които те се връщат, за да надградят знанията си и да се усъвършенстват.

БългарскиEnglishDeutschItalianoРусскийEspañol
Scroll Up