Demana Invest

Est. since 2004

Пропърти мениджмънт

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ В DEMANA INVEST РАЗБИРАТ СЛОЖНОСТТА И ВАЖНОСТТА НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАДЕН ИМОТ.

НАШИЯТ ОПИТ ОБХВАЩА ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ТЕКУЩИЯ ПРОЦЕС – ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЦЕСИ ПО УПРАВЛЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И АКТИВИ, СТРАТЕГИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИМИДЖА НА ИМОТА.

modern glass skyscraper closeup

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЦЕСИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДА

Създаването на процес по управление на сградата гарантира, че всички договори за услуги и сградни системи са налице и ключовата инфраструктура се предава от фаза на строителство към текущо управление на сградата. Процеса за подготовка на сградата за управление включва:

-Срещи по проекта преди откриване на сградата
-Набиране на персонал
-Изготвяне на отчет за създаване на процеси по управление на собствеността
-Изготвяне на бюджети
-Определяне на спецификации и организиране на търг за договори за услуги
-Създаване на счетоводни процедури

Property
managment

ЧРЕЗ АУТСОРСИНГ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИМОТА, НАШИТЕ КЛИЕНТИ МОГАТ ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧАТ ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ СИ ДЕЙНОСТИ. СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДАТА ЩЕ Е ПРОЗРАЧЕН, КАКТО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ТАКА И ЗА НАЕМАТЕЛИТЕ.

Нашите експертни услуги гарантират, че имотът се управлява по най-рентабилен начин, увеличавайки стойността му за собственика и осигурявайки оптимална среда за ползване на наемателите.

Всяка сграда изисква специфичен обхват от услуги за управление на собствеността. Затова ние предлагаме индивидуални решения за всеки имот, който управляваме. Нашите текущи услуги за управление включват, но не са ограничени до:

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

-Служим като контакт за наемателите
-Отдаване под наем, преглед и подновяване на договори за наем
-Подбор и управление на персонала
-Бюджетиране и съгласуване на таксите за обслужване
-Оптимизиране на нивата на заетост на имота и максимизиране на приходите от наеми

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

-Непрекъснато следене на качество на изпълнение и обхват по договорите за услуги
-Организиране на търгове за договори за сервизно обслужване и поддръжка
-Разработване, изпълнение и надзор на програмата за поддръжка
-Контролиране на процеса по извършване на довършителни работи и нанасяне на наемателите
-Планиране и управление по извършване на подобрения на сградата
-Връзки с местните власти


ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
-Събиране на наем и такси за услуги
-Управление на депозити и банкови гаранции
-Изплащане на банкови заеми и администриране на сметки
-Счетоводство и отчетност

DEMANA REAL ESTATE BULGARIA

Свържете се с нас

централен офис

  • ул. „Тинтява“ 15-17, 1113 НПЗ Дианабад, София, България
  • +359 878 767 000
  • info@demana.bg

Изпратете ни съобщение

Shopping Basket