Demana studio

Interior design

Интериорен дизайн

architecture for simplicity and function

За нас

Demana studio е приемственик в идеите и опита на три поколения архитекти и инженери. Водейки се от съвременните тенденции за устройство на местообитанието и съчетавайки ги с богатия наследен опит, ние създаваме за Вас уют и комфорт.

Екипът ни се състои от професионалисти  от всички области в проектирането – архитектура, строителни конструкции, ВиК, ОиВ, електро, ландшафтна архитектура, пътно строителство, геодезия.

Работейки заедно, ние Ви осигуряваме адекватни и практични решения.  Интериорните проекти са не само красиви за представянето им пред клиента – те са внимателно обмислени и реално изпълними.

interior
design

Домове
Офиси
Обществени

Етапи на работа

Услугите, които предлагаме, могат да обхванат само проектантския процес или да бъде включено и мениджмънт на изпълнението. Процесът се разделя на четири етапа на работа.

Предпроектно проучване

-Анализ на даденостите;

-Проучване за възможностите на   пространствата;

-Функционално решение;

-Предложения за материали и   интериорни елементи.

Идеен проект

-Детайлно тримерно моделиране;

-Елементи на обзавеждането;

-Осветителни тела;

-Настилки;

-Стенни финиши – бои, мазилки, облицовки;

-Визуализации;

Технически проект

-Технически чертежи;

-Спецификации;

-Количествени сметки.

Аворски надзор / мениджмънт

-Авторски надзор на обекта;

-Комуникация с фирми-изпълнители;

-Организиране доставките и работата на обекта;

-Контрол на качеството и сроковете;

Shopping Basket