Demana architectural studio

Est.since 2004

АРХИТЕКТУРА

"The first act of architecture is to put a stone ot the ground."

За нас

Demana Architectural Studio е специализирано в разработването на архиткетурни проекти за офисни сгради, еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, хотели. Предлагаме изготвяне на цялостни проекти по част Архитектура и всички необходими специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Основните опорни точки при разработването на цялостен проект са характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата и специфичните изисквания на клиента.

demana
arch

Етапи на работа

Услугите, които предлагаме, обхващат целия проектантски процес. Проектирането преминава през четири етапа на работа.

Предпроектно проучване

-Анализ на даденостите

-Проучване за възможностите на   терена и бъдещото архитектурно   решение;

-Обобщено функционално   зониране;

-Обобщено обемно-  пространствено решение.

Идеен проект

-Детайлно функционално решение;

-Детайлно обемно-пространствено   решение;

-Идейни чертежи – ген-план,   разпределения, разрези;

-Визуализации.

Технически проект

-Технически чертежи по част -Архитектура и всички необходими   специалности;

-Спецификации;

-Количествени сметки.

Аворски надзор / мениджмънт

-Авторски надзор на обекта по   време на изпълнението;

-Консултации при възникнали   въпроси по време на   изпълнението.

DEMANA invest

НАДЗОР,ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Смисълът на строителният надзор е нашата мисия - да следим и защитаваме интересите на нашия клиент, да гарантираме качественото изпълнение на строително-монтажните работи и спазването на всички законови и технически изисквания в процеса на строителството.

DEMANA REAL ESTATE BULGARIA

Свържете се с нас

централен офис

  • ул. „Тинтява“ 15-17, 1113 НПЗ Дианабад, София, България
  • +359 878 767 000
  • info@demana.bg

Изпратете ни съобщение

Shopping Basket