• +359 878 767 000
  • Info@demana.bg
  • Българо-Руска Търговско – Промишлена Палата ул. “Никола Мирчев” 35, София 1113, България
Меню

Калкулатор за нотариални такси

Калкулатор за нотариални такси

Моля, имайте предвид, че таксите са за извършване на нотариален акт или съответното нотариално удостоверяване. Съставянето на проект на нотариален акт, договор или други документи се таксува съгласно т.17-22 от Тарифата.

* Моля, имайте предвид, че местният данък в размер на 2.5% важи само за София, защото от 2008г. всяка община сама определя в определени граници местния данък.

** Представляват комисионните, които банка би събрала, в случаите, когато превеждате по банков път таксите на Данъчната служба и на Агенция по вписванията. Таксите са ориентировъчни.

*** Моля, имайте предвид, че в повечето от случаите към нотариалните актове се налага да се правят допълнителни заверки (преписи, декларации и др.), които ще ви струват допълнително ориентировъчно около 10-20 лева.

Какво е материален интерес?

Документ, с който се гарантира плащането/получаването на определена сума, се таксува като документ с материален интерес. Материалният интерес е в размер на посочената дължима сума.

Пример за такива документи са: всички видове нотариални актове, молби за вписване или заличаване на ипотеки, договори за наем, договори за заем, договори за продажба, включително на МПС, предприятие или други движими и недвижими вещи, констативни протоколи за съхранение на сума от нотариуса, записи на заповед и всички други документи, в които се гарантира предаването/получаването на някаква сума или вещ.

Когато даден документ има материален интерес, този материален интерес се използва при изчисляване на размера на таксите. Неустойките не влизат в размера на материалния интерес.

ВАЖНО: При определяне на размера на материалния интерес на нотариален акт за покупко – продажба се взимат предвид и данъчната оценка, и продажната цена. В този случай материалният интерес е равен на по-високата от двете суми (данъчната оценка или продажната цена).

При нотариални актове за замяна материалният интерес е в размер на стойността на по-скъпия имот.

При нотариалните актове за дарение и при констативните нотариални актове материалният интерес е в размер на данъчната оценка.

При учредяване и заличаване на ипотека материалният интерес е в размер на отпуснатия заем или кредит.

БългарскиEnglishDeutschItalianoРусскийEspañol
Scroll Up