Demana invest

Est. since 2004

Бизнес имоти

demana invest

bulgarian realty

DEMANA INVEST е компания специализирана в областта на бизнес имотите, предлагаща пълна гама от услуги. Работим с широк кръг от местни и международни клиенти, включително инвеститори, инвестиционни и пенсионни фондове, институции, търговци и наематели. Нашият екип е с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти и финансите.

Професионалният опит на нашите експерти, дават възможност на клиентите ни да придобият ясна представа за местния и международен пазар, необходима за взимане на бизнес решения. Корпоративните ни ценности са основата, върху която се гради компанията. Те не се влияят от времето и излизат извън обсега на всички пазари, услуги, езици или корпоративна култура.

Търговски площи

DEMANA INVEST предлага широка гама от консултантски и брокерски услуги, както на собственици, така и на наематели, които спомагат за реализиране на потенциала на всеки търговски обект. Знаем че доверието се постига с време и затова се стремим да предоставим най-добрите съвети на нашите клиенти и в добри и в лоши времена. Нашият екип „Търговски площи” има доказан опит в прилагането на международни пазарни практики, като успешно успява да ги приложи и на местния пазар при постигане на целите на търговците и собствениците на имоти.

Нашият обхват на работа се съобразява изцяло с размера, бизнеса и концепцията на всеки търговец с когото работим – от търговци тип „big-box” до търговци на дребно и щандове, търговци на електроника, хранителни продукти, стоки за дома, мода и луксозни стоки, както и заведения за хранене, кафенета, ресторанти, места за забавление и отдих.

Услуги за търговци

Нашите професионалисти са фокусирани върху това да разбират същността на бизнеса на клиента, за да добавят стойност. Ние предлагаме консултации по всички аспекти за постигане нужната стратегия за развитие на недвижимия имот – от разработване на първоначалната концепция до реализирането на сделка, включително водене на преговори, дю дилиджънс, постигане на най-изгодни наемни условия и предвиждане на необходимите разходи по довършителните работи.

Нашите услуги

    Услуги за търговци
    Нашите професионалисти са фокусирани върху това да разбират същността на бизнеса на клиента, за да добавят стойност. Ние предлагаме консултации по всички аспекти за постигане нужната стратегия за развитие на недвижимия имот – от разработване на първоначалната концепция  до реализирането на сделка, включително водене на преговори, дю дилиджънс, постигане на най-изгодни наемни условия и предвиждане на необходимите разходи по довършителните работи.
 
    Нашите услуги включват:

       – Пазарни проучвания и анализ на конкуренцията

       – Анализ на условията за навлизане на българския пазар и разрастване на търговската мрежа

       – Сравнителен анализ и оценка на риска

       –  Предоговаряне на наемни договори

       – Оптимизация и преструктуриране на портфейл от имоти

       – Придобиване/наемане на имоти

    Услуги за наемодатели / собственици

   Трайно установените ни работни взаимоотношения с водещи наематели в България, заедно с професионалния ни опит, благоприятстват                   за създаването на високо качество на услугите, тъй като ние привличаме възможно най-подходящия наемател за всеки търговски обект, които         представляваме.

   Нашите услуги включват:

       – Избор и придобиване на парцел/сграда

       – Стратегическо планиране и консултиране по разработване на нови търговски концепции

       – Репозициониране и стратегии за обновяване на съществуващи имоти

       – Маркетинг, предварително отдаване под наем и осигуряване на ключови наематели

       – Дългосрочно управление на взаимоотношенията с наемателите

       – Разработване на стратегии по отдаване на търговски площи

Управление на проекти

Ние служим като лице за контакт при управлението на архитекти, инженери, дизайнери и строителни подизпълнители, за да осигурим професионални решения от преместване в нов офис до големи инвестиционни проекти.

Прилагаме водещите пазарни практики и предоставяме услуги, които отговарят на специфичните изисквания на клиентите, за да оптимизираме управлението на техните проекти чрез най-ефективно използване на капитала.

Нашите услуги включват:

   – Проучване и консултиране за сгради и сградни инсталации

   – Технически дю дилиджънс

   – Бюджетиране и оптимизиране на разходите

   – Изготвяне на планове и графици на строителни и довършителни работи

   – Организация и управление на тръжни процедури

   – Управление на строителство и довършителни работи

   – Изготвяне на проучвания за преустройство на сгради

   – Управление на разходите

   – Консултации по нормативните изисквания за работна среда и условия на труд

Управление на имоти

Професионалистите от DEMANA INVEST разбират колко сложни и важни са всекидневните дейности, свързани с успешното управление на един имот. Нашите услуги са разработени, за да отговарят на всички аспекти от този постоянен процес. Възлагайки управлението на имотите си на нас, нашите клиенти могат да се посветят на основна си дейност, защото нашата работа се състои в това да предоставим услуги, които да допълват техните бизнес стратегии. Професионалното ни отношение, заедно с нашия опит и знания са показателни за това, че продължаваме да надминаваме очакванията на нашите клиенти, отговаряме на техните търсения и допринасяме за устойчивото им развитие.

Консултиране по дизайна и подготовка на бъдещото управление Нашето професионалното мнение служи като ориентир за архитектурните и строителни екипи по отношение на конкретни оперативни аспекти. Ние имаме за цел да предоставим обективни съвети свързани с пространствените решения за даден имот, които са от голямо значение в периода преди настаняване на наемателите.

Подготовка на Управлението

Тази услуга (Management set-up) гарантира, че договорите с подизпълнители са сключени и всички сградни системи са инсталирани и обекта е финализиран и може да бъде предаден на наемателя. Процеса по подготовка на управлението включва следните услуги:

Регулярни срещи с наемателите и подизпълнителите до приключване на проекта Наемане на обслужващ персонал Изготвяне на бюджети Приемане и избор на оферти на доставчици Организиране на счетоводство Текущо Управление Нашите специалисти разбират сложността на всекидневните дейности, необходими за успешното управление и функциониране на даден имот. Затова нашите услуги включват:

Администриране

Създаване и поддържане връзки с наемателите Администриране на договори, преразглеждания и подновявания Набиране и управление на обслужващ персонал Бюджетиране на таксите за управление и поддръжка на сградата Изпълнение на административните изисквания на държавните агенции Управление на имоти

Преразглеждане на договорите с подизпълнители Разработване, изпълнение и надзор на системите за поддръжка Надзор по изпълнение на довършителните работи Капиталови подобрения Изградена връзка с държавните агенции Финансово управление и отчети

Събиране на наем и такса поддръжка Управление на банкови гаранции и депозити Управление на сметки и погасяване на банкови заеми Водене на счетоводство

Капиталови пазари

Екип „Инвестиционни продажби” е доверен партньор на предприемачи, инвеститори, собственици на имоти, банки и финансови институции. Ние предоставяме на нашите клиенти стратегически съвети при покупката и продажбата на офис, търговски, индустриални и жилищни площи и хотели, както и привличане на финансиране, структуриране на сделки и дю дилиджънс.

Ако обмисляте придобиването или продажбата на имот или се нуждаете от привличане на финансиране чрез джойнт венчър или от финансова институция, нашия екип ще ви предостави професионалното си мнение за местния и международен капиталов пазар. След като определим Вашите конкретни изисквания, ние използваме нашите асоциирани партньори, за да открием и запознаем най-подходящия продавач и купувач. Постигайки Вашите цели, ние се стараем да надминем очакванията ви.

Услуги, свързани с осъществяване на сделки Професионалистите от DEMANA INVEST имат за цел да постигнат максималната стойност на активите като използват своите задълбочени знания за пазара и координират воденето на преговори.

Нашите услуги включват:

Покупки и продажби Продажби с обратно наемане на портфейли или индивидуални имоти Стратегическо позициониране Финансови анализи и дю дилиджънс Одит на нетните оперативни приходи Оптимизиране на оперативните разходи Анализ на договорните отношения Анализ на капиталови разходи Сделки съобразно изискванията на наемателя/ купувача (built-to-suit solutions) Създаване на джойнт венчъри Привличане на финансиране Преговори между кредитори и кредитополучатели Преструктуриране и оздравяване на кредити Екипът на отдел Капиталови Пазари е специализиран в обслужването на банки и инвеститори в недвижими имоти, във връзка с постигането на максимални резултати от притежаването на проблемни имоти. Oтделът има възможност да предложи пълния обхват от услуги, включващи консултиране и подпомагане на кредитори и/или кредитополучатели при изготвяне на стратегии за оптимизиране и преструктуриране на единични имоти или портфейли от имоти. Обхватът включва или консултиране с цел цялостно възвръщане на инвестицията, или работа по преструктурирането на отделни елементи от портфейла.

Нашите услуги целят:

   – Подобряване кредитното състояние на компанията

   – Намаляване на разходите за наем на имота

   – Набавяне на капитал за основния бизнес на компанията

   – Създаване на възможности за излизане от инвестицията в отделни активи на компанията

   – Осигуряване на алтернативни източници на финансиране

   – Комбинация от гореизброените

Консултантски услуги и оценки

Отдел “Консултиране и оценки” предоставя услуги на широк кръг от клиенти, включително на предприемачи, инвестиционни и пенсионни фондове, банки и финансови институции, които разчитат на нашето безпристрастно мнение и пазарни знания. Нашите оценители са с богат опит във всички сегменти на пазара на недвижими имоти с оценени имоти за над 1,000,000,000 евро. Ние разполагаме с необходимите ресурси, за да посрещнем конкретните нужди на нашите клиенти по отношение на време и качество на предоставените услуги без значение дали оценяваме един актив или портфейл от имоти.

Нашите оценителски доклади служат за целите на: Редовни тримесечни или годишни финансови отчети Придобивания и продажби Доклади предоставени на акционерите Данъчни отчети Привличане на дългово финансиране

Специализирани сме в изготвянето на оценки на:

   – Офис сгради

   – Търговски сгради

   – Земя, индустриални и логистични имоти

   – Хотели

   – Жилищни сгради

   – Сгради със смесено предназначение

   – Сгради със специализирано предназначение (обществени сгради, бензиностанции, спортни съоръжения и др.)

Консултантски услуги

Пазарни проучвания

Динамиката на пазара на недвижими имоти изисква постоянно изследване. Чрез нашите проучвания на пазара, изготвени за всяко тримесечие, ние анализираме протичащите процеси на пазарите на офис, търговски, индустриални и жилищни площи, за да осигурим на нашите клиенти пълната картина, необходима им при вземане на правилните бизнес решения.

Консултантски услуги за развитие на проекти

Независимо от етапа на развитие на Вашия проект, ние предоставяме съвети и специално изготвени решения, които отговарят на конкретните изисквания на всеки клиент и водят до постигане на най-добри резултати.

   – Избор и придобиване на парцел

   – Оценка на земя и дю дилиджънс

   – Проучвания за приложимост на проект

   – Обхват на потенциални клиенти

   – Стратегии за оптимизиране на микса от наематели

   – Икономически и демографски анализи

   – Анализ за най-добра приложимост и развитие

   – Консултации по разработване на концепция

   – Структуриране на сделки и стратегии за финансиране

Земя и индустриални площи

Земя

Намирането на подходящ терен стои в основата на всеки успешен проект в областта на недвижимите имоти. Разбирайки това, ние предлагаме пълната гама от брокерски и консултантски услуги, нужни за осъществяване на сделки със земя. Експертите от DEMANA INVEST разполагат със здраво изградена връзка със собственици на земя, предприемачи и държавни агенции. Ние познаваме задълбочено отделните сегменти на пазара и процедурите по смяна на регулация.

Услуги, предоставяни на собственици на земя:

   – Консултантска дейност и оценки

   – Пазарни проучвания

   – Проучвания за приложимост

   – Анализ за най-добра приложимост и развитие

   – Продажби на земя

   – Сключване на сделки с отстъпено право на ползване

   – Създаване на съвместни предприятия (джойнт венчър)

Услуги, предоставяни на купувачи:

   – Избор и придобиване на терен

   – Оценки и консултиране при разработване на нови проекти

   – Пазарни проучвания

   – Проучвания за приложимост

   – Консолидиране на парцели и дю дилиджънс

   – Привличане на капитал

   – Отдаване под наем и разработване на маркетингови стратегии

Офис площи

DEMANA INVEST предлага пълен обхват от услуги на строителни предприемачи, собственици на сгради и наематели. Задълбочените познания за пазара на офис площи на нашите експерти, в съчетание с прилаганите от тях най-добри международни пазарни практики, добавят стойност за всяка компания, участник в сделка.

Въпреки изобилието на предоставяни услуги на пазара на недвижими имоти, намирането на професионални умения като нашите е рядкост. Ние се гордеем, че можем да предоставим на нашите клиенти 360° поглед върху пазара на офис площи в София.

Стоим твърдо зад нашата преценка и съвети. Не просто идентифицираме проблемите, но се стремим да предоставим разумни решения, реалистични варианти за действие и приложими стратегии – изцяло фокусирани върху постигане на желаните резултати.

Услуги за наематели

DEMANA INVEST предоставя услуги с добавена стойност в областта на недвижимите имоти, които отговарят на променящите се нужди на наемателите. Въоръжени с несравнимо познание на пазара, ние прилагаме индивидуален подход към изискванията на всеки наемател, за да отговорим на конкретно поставените бизнес и финансови цели. Създаваме иновационни решения за компании, със съществуващи наемни отношения, като преотдаваме площите, които не се използват или се оказват финансово несъстоятелни.

Нашите услуги включват:

   – Стратегическо планиране

   – Избор на сграда

   – Решения съобразно изискванията на наемателя/ купувача (built-to-suit)

   – Отдаване под наем и придобиване на имоти

   – Предоговаряне и подновяване на договори

   – Преместване, разширяване и консолидиране на офис площи

   – Преотдаване и продажба на имоти

Услуги за собственици / наемодатели

Чрез нашите специално създадени услуги за собственици/ наемодатели се стремим да постигнем максимална възвращаемост на инвестициите и да увеличим стойността на техните имоти. Ние прилагаме индивидуални маркетинг и лизинг стратегии, за да постигнем измерими резултати и изпълним поставените цели. Нашите усилия са посветени на това да постигнем оптимални наемни нива, като същевременно осигуряваме първокачествени наематели за усвояване на празни площи.

Нашите услуги включват:

   – Оценка на имота

   – Консултации по разработване на концепция

   – Финансови анализи

   – Изработване на стратегии за пазарно позициониране

   – Избор на наематели

   – Водене на преговори

   – Дългосрочно управление на взаимоотношенията с наемателите

demana invest

НАШИЯТ ЕКИП

Нашият екип е с доказан дългогодишен стаж в сферата на недвижимите имоти в България. Професионалистите на DEMANA INVEST притежават богат опит, натрупан в работата им за някои от водещите компании в България, Европа и САЩ.

Чрез своите академични и професионални квалификации, експертите от DEMANA INVEST се стремят да предоставят най-качествените услуги на пазара. Ние работим в тясно сътрудничество с най-големите компании в следните отрасли: автомобилната промишленост, банково дело и финанси, хотели, индустриални и логистични площи, здравеопазване, медии, енергиен сектор, търговски и развлекателен сектор и др. Горди сме, че можем да предоставим:

  – Добро познаване на регионалния и на местния пазар от нашите          опитни професионалисти

  – Широка мрежа от контакти с наематели и инвеститори

  – Добро познаване на най-добрите международни практики

  – Отлични взаимоотношения с водещи собственици/ наематели на        офис, търговски и индустриални площи

  – Проактивен и творчески подход към всеки проблем

Envato Elements: elements-P92ZEZ7.jpg

За да бъдем предпочитаният избор за нашите клиенти, трябва да поставим в тяхна услуга нашият опит и талант. Постоянно търсим и задържаме най-добрите професионалисти на пазара, като инвестираме сериозно в тяхната квалификация. Вярваме, че това е пътят на постоянно подобряване на услугите ни в полза на нашите клиенти.

demana invest

Bulgaria

DEMANA INVEST е един от основните участници в сектора на бизнес имотите в България. От създаването си до днес компанията непрекъснато се развива, за да предоставя на своите клиенти пълен спектър от услуги в сферата на недвижимите имоти.

АБОНИРАЙТЕ СЕ И ПОЛУЧАВАЙТЕ РЕДОВНО НАШИТЕ КОРПОРАТИВНИ БРОШУРИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ПАЗАРА

DEMANA invest

НАДЗОР,ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Смисълът на строителният надзор е нашата мисия - да следим и защитаваме интересите на нашия клиент, да гарантираме качественото изпълнение на строително-монтажните работи и спазването на всички законови и технически изисквания в процеса на строителството.