Разрешеното жилищно строителство спада през третото тримесечие

Разрешенията за нови сгради са намалели с 1,7% на годишна основа, а жилищата в тях се свиват с 4,3%, сочат данни на НСИ

Издадените разрешения за строеж на нови жилищни сгради и на жилищата в тях забавят темпове през третото тримесечие спрямо същия период на миналата година. Разгънатата им застроена площ (РЗП) също намалява на годишна основа, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Между юли и септември местните администрации са издали разрешения за строеж на 1630 жилищни сгради с 9018 жилища в тях и 1 110 322 кв. м РЗП. Спрямо същия период на миналата година разрешенията за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 1,7%, а жилищата в тях – с 4,3%. Разгънатата им застроена площ също се свива – с 5,4%.

Спрямо предходното тримесечие обаче получилите разрешение за строеж жилищни сгради нарастват с 2,5%, ръст има и при жилищата (6,6%) и общата им застроена площ (3%).

Лидер по издадени разрешения за строеж на нови жилищни сгради през третото тримесечие е София-град с 263 и 3839 жилища в тях, следвана от Варна с 203 и 1385 жилища в тях и Пловдив със 187 и 859 жилища в тях. На дъното е Видин, където през третото тримесечие са издадени разрешения за строеж на едва пет жилищни сгради, следван от Враца с осем и Смолян и Търговище с по девет.

Повече и по-големи нови сгради в строеж

През третото тримесечие е започнал строежът на 1156 жилищни сгради със 7021 жилища в тях и 908 670 кв. м РЗП. Спрямо същия период на миналата година новостроящите се сгради се увеличават с 11,4%, а при жилищата в тях и разгънатата им застроена площ ръстът е още по-осезаем, съответно с 18,6% и 36,2%.

Спрямо предходното тримесечие броят на новозапочнатите жилищни гради намалява с 3,9%, но жилищата в тях и общата им площ растат съответно с 24,3% и 25,2%.

Лидер по започнати нови сгради е Пловдив с 200, като става въпрос за малки сгради с едва 542 жилища в тях. В София е започнало строителството на 198 жилищни сгради, но жилищата в тях са 2969. Във Варна новостроящите се жилищни сгради през третото тримесечие са 138 с 1082 жилища в тях.

През миналото тримесечие във Враца и Кюстендил няма новозапочнати жилищни сгради, а във Видин и Монтана е започнало строителството само на четири нови жилищни сгради.

Офис сградите – по-малко и по-малки 

През третото тримесечие са издадени разрешителни за строеж на едва 23 административни и офис сгради с РЗП от 58 419 кв. м, като броят и площта им намаляват както на тримесечна, така и на годишна база. Спрямо същия период на миналата година разрешителните за строеж на офисни и административни сгради са с 37,8% по-малко, а спрямо второто тримесечие намалението е с 25,8%. РЗП на административните и офисните сгради се свива със 72,5% на годишна основа и с 6% на тримесечна.

Новоразрешеното офисно строителство е концентирирано в София и Варна с по пет сгради.

През миналото тримесечие е започнало строителството на 13 административни и офис сгради с РЗП от 12 301 кв. м. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад от съответно 45,8% и 58,9%. В сравнение с третото тримесечие на миналата година броят на новостроящите се административни сгради намалява с 55,2%, а тяхната РЗП – с 84,9%. В София през периода е започнало строителството на три такива сгради.

Пловдив – лидер при другите сгради

През третото тримесечие са издадени разрешения за строеж на 1188 други сгради, в които влизат индустриалните имоти и складовете, с РЗП от 694 726 кв. м. Броят на другите сгради се увеличава с 1,7% спрямо второто тримесечие, а разгънатата им застроена площ расте с 18%. На годишна основа броят им намалява с 1,6%, но общата им площ се увеличава с 1,8%.

Изненадващ лидер по брой на издадените разрешения за строеж на други сгради през третото тримесечие е Стара Загора със 146, но става дума за малки обекти с обща площ от 36 507 кв. м. Пловдив далеч изпреварва останалите градове по обща площ на получилите разрешение други сгради със 121 777 кв. м. Хасково изпреварва София със 76 582 кв. м други сгради, които са получили разрешение за строеж през третото тримесечие. В столицата са издадени разрешения за 49 други сгради с РЗП от 72 671 кв. м.

Между юли и септември е започнало строителството на 666 други сгради с обща площ от 390 746 кв. м. Броят им е нараснал със 7,1% спрямо предходното тримесечие, докато площта им е намаляла с 14,7%. На годишна база броят на другите сгради расте с 4,4%, но общата им застроена площ е по-малко с 12,9%.

Лидер отново е Пловдив с 67 новозапочнати други сгради с обща площ от 80 920 кв. м. На второ място е София с 40 212 кв. м новозапочнати други сгради и Стара Загора с 33 802 кв. м.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: