Собственикът на моловете Галерия в Бургас и Стара Загора постига силен ръст на печалбата

За годината, приключила на 30 юни, фондът MAS Real Estate отчита почти четири пъти по-голяма нетна печалба в сравнение с предходната година

Собственикът на моловете Галерия Бургас и Галерия Стара Загора – фондът за имоти MAS Real Estate, отчита трикратен ръст на печалбата преди данъци и почти четирикратен ръст на нетната печалба за годината, приключила на 30 юни 2019 г. Това се вижда от отчета на компанията, публикуван на сайта ѝ.

MAS Real Estate придоби двата мола в Бургас и Стара Загора през април 2017 г. за 62 млн. евро от полската инвестиционна компания Globe Trade Center (GTC). Трансакцията беше осъществена чрез дъщерното дружество PKM Investments. Управлението е съвместно с Prime Kapital, с която MAS оперира и в Румъния.

Фондът купи терен, за да разшири търговският център в Бургас с 15 хил. кв.м. В момента тече ремонт на мола в Стара Загора, който – според отчета, ще приключи през декември тази година.

Галерия Бургас е с отдаваема площ от над 38 300 хил. кв.м, от които свободни са малко над 2 700 кв.м. Галерия Стара Загора е с отдаваема площ от малко над 25 300 кв.м, от които незаетите площи са 2 600 кв.м.

Приходите от наеми на компанията от двата мола възлизат на над 8,3 млн. евро. Това прави по над 133 евро на кв.м, посочва компанията.

Приходите от наеми на MAS възлизат на 57,619 млн. евро спрямо 37,452 млн. евро година по-рано, което представлява ръст от почти 54%. Нетните доходи от наеми след приспадане на разходите за такси и оперативни разходи за имотите възлизат на почти 51,6 млн. евро спрямо 32,3 млн. евро година по-рано, т.е. ръстът достига почти 60%.

Приходите от такси за услуги на компанията се увеличават повече от два пъти до 12,455 млн. евро.

Нетните оперативни приходи на компанията нарастват от 38,3 млн. евро до 58,2 млн. евро.

Печалбата преди данъци възлиза на 75,25 млн. евро спрямо 26,2 млн. евро година по-рано, т. е. ръстът е над три пъти. Нетната печалба е 61,8 млн. евро спрямо 19,3 млн. евро година по-рано, което представлява ръст от почти 4 пъти.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: