Продажбата на държавни имоти ще е през електронна платформа

Чрез нея информацията ще стига до по-широк кръг заинтересовани лица и ще улеснява инвеститорите

Правителството прие Наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, както на търговски предприятия, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50% държавно участие в капитала.

Създаването на електронна платформа за продажба на имоти, които са държавна собственост, ще осигури по-голяма прозрачност на извършваните продажби, а информацията ще достигне до по-широк кръг заинтересовани лица, е аргументът на министрите. Това от своя страна ще доведе до постигането на по-високи цели и ще улесни инвеститорите при инвестиционните им намерения, информира пресцентърът на Министерския съвет.

От правителството уверяват, че така ще бъде постигната основната цел на електронното управление, а именно повишаване на удовлетвореността на гражданите и качеството на услугата, предоставяна от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) при продажна на имоти, които са държавна собственост чрез съкращаване на сроковете по процедурата и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: