Общините ще получават част от таксите при издаване на документи от службите по кадастъра

И геодезисти ще могат да издават кадастрални скици и схеми след регистрация

Общините ще получават разликата между таксите за издаване на електронен и хартиен документ, когато подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административно обслужване.

Това предвиждат промени в тарифата за таксите, събирани в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации.

Общинските администрации, които към момента подпомагат службите по геодезия и картография при административното обслужване, извършват тази дейност безвъзмездно, посочва в мотивите към предложението министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

В тези случаи за изпълнение на заявената от потребителя услуга общините получават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) електронен документ, а таксата за него постъпва в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Местните администрации ще разпечатват и предоставят на потребителя съответния документ на хартиен носител. При извършване на дейността си общините изразходват средства от общинския бюджет за хартия и други консумативи, необходими за разпечатване на документите, посочва вносителят.

Очаква се в резултат на изменението да се увеличи броят на общините, които желаят да подпомагат на службите по геодезия и картография. Според регионалното министерство по този начин ще бъде подобрено административното обслужване на потребителите, тъй като те ще могат да заявяват и получават услуги от кадастралната карта на близко и удобно за тях място – в общинските центрове.

С други промени в наредбата за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри се регламентира редът, по който геодезисти ще могат да издават скици, схеми и удостоверения за наличие или липса на данни от кадастъра.

Тази възможност се даде с последните промени на Закона за кадастъра и имотния регистър. Детайлите, обаче, трябваше да бъдат описани в наредба.

Геодезистите, които желаят да издават такива документи, трябва да подадат заявление до изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър без значение дали работят като юридически лица, или са регистрирани със свободна професия.

Геодезисти ще могат също да приемат заявления за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

При две отчетени нарушения Агенцията по кадастър ще отнема правото на лицата да осъществяват административно обслужване.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: