Продажбите на държавни имоти ще се осъществяват в специална онлайн платформа

Министерството на икономиката внася проекта в изпълнение на законови промени

Държавните имоти ще се продават чрез специална онлайн платформа. Това предвижда наредба, написана от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и внесена за разглеждане от Министерството на икономиката.

Текстът на наредбата, както и мотивите на вносителя, са публикувани на платформата за обществени обсъждания strategy.bg. Консултацията се предвижда да продължи до 5 септември.

Наредбата е подготвена в изпълнение на промените в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, влезли в сила преди няколко дни, с които държавата се задължава да осъществява продажбата на държавни имоти през единен портал в интернет.

Наредбата се отнася до всички, които извършват продажби на държавни имоти – АПСК, областните управители, търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

С наредбата се уеднаквяват нормативите и практиките при продажбата на държавни имоти, тъй като те в момента зависят от това у кого е компетентността за продажба, посочва се още в доклада на вносителите.

Наредбата няма обаче да се прилага за държавните имоти с оценка под 10 хил. лева, които се продават от областните управители.

Вносителят изтъква, че с електронната платформа ще се постигне по-голяма прозрачност при извършването на продажбите и информацията за тях ще достигне до по-широк кръг от хора.

Електронната платформа ще бъде възложена за изпълнение на държавната компания „Информационно обслужване“ и ще се управлява и поддържа от АПСК. Предвижда се достъпът до публичната и част да е свободен.

Системата ще записва всяка една операция, като ще удостоверява действия с електронни времеви печати. Регистрацията и подаването на документи от кандидат-купувачите ще е с електронен подпис.

 

http://www.demana.bg

http://www.demanainvest.com

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: