Бизнес имотите в света са привлекли инвестиции за 1 трлн. долара

Почти една трета от вложените капитали в годината до първото тримесечие на 2019 г. са били трансгранични

Инвестициите в бизнес имоти в 12-те месеца до първото тримесечие на 2019 г. са достигнали близо 1 трлн. долара, като почти една трета от тях са били трансгранични инвестиции, показва докладът Active Capital на консултантската компания Knight Frank, цитиран от онлайн изданието Property Magazine International.

Според авторите на доклада дългосрочното понижаване на ръста на брутния вътрешен продукт и на лихвените проценти в късния цикъл от развитието на пазара насърчава ръста на притока на трансгранични капитали с оглед диверсифициране на риска и търсене на по-висока възвръщаемост.

През първото тримесечие фондове за частен капитал, инвестиционни мениджъри и имотни компании са били сред най-активните, като са инвестирали в активи като офиси в испанската столица Мадрид и търговски центрове в Хонконг.

През първото тримесечие на 2019 г. континентален Китай и Хонконг са привлекли над 5 млрд. долара от международния капитал на фондовете за частни капиталови инвестиции. През същия период Япония е привлякла инвестиции от 1,3 млрд. долара в офиси и търговски площи. В Норвегия и Финландия са били инвестирани 1,7 млрд. долара от фондове за частни капиталови инвестиции спрямо 706 млн. долара през цялата минала година. Италия е привлякла инвестиции за 510 млн. долара в хотели и офиси в цялата страна благодарение на притока на туристи и силната икономика на градовете.

Докладът на Knight Frank прогнозира промяна на фокуса на инвеститорите от офиси и търговски площи към индустриални имоти и специализирани активи. До 2023 г. индустриалните активи може да съставляват до 20% от портфейлите на инвеститорите, а специализираните сектори, в които влизат студентски жилища, пространства за съжителство и обекти за здравни грижи, може да имат дял до 50%.

„Има силни основания за инвестиране в недвижими имоти като клас активи, особено в тази среда на забавен растеж в дългосрочен план, в която те могат да осигурят микс от относителна стабилност и приходи в сравнение с акциите и облигациите. Но инвеститорите трябва да обмислят експозицията си към риск и да открият начини за постигане на възвръщаемост, без просто да се движат нагоре по кривата на риска“, казва Андрю Сим, ръководител на отдел „Глобални капиталови пазари“ в Knight Frank.

Несигурността относно етапа на имотния цикъл и перспективите за възвръщаемост насърчават инвеститорите да се насочват към различни видове имотни експозиции, включително специализирани сектори като домове за възрастни хора, обекти за здравни грижи и частни жилища под наем.

„Някои инвеститори преустройват активи за нова употреба, а други се насочват към недвижимите имоти чрез различни начини за експозиция като придобивания в проптех сектора или осигуряване на дългово финансиране“, казва Сим.

„Освен това очакваме фондовете за частни капиталови инвестиции да се насочат към центрове за данни и специфични подсектори на индустриалните имоти като студени складове за съхранение“, допълва той.

Докладът Active Capital, който Knight Frank публикува за трета година, определя десетте най-вероятни източника на трансграничен капитал през 2019 г., като отбелязва, че основните фактори при определянето им са били богатството, финансовата свобода, иновациите, данъчното бреме и безработицата в съответните страни. Тези източници са Германия, Япония, Люксембург, Норвегия, Катар, Сингапур, Швейцария, Тайван, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и САЩ.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: