Освобождават собствениците на недвижими културни ценности от местни налози

Мярката ще важи, само ако те инвестират ежегодно същите по размер средства за реставрация и ремонтни дейности на обекта

Собствениците на недвижимите културни ценности да бъдат освободени от местни данъци и такси, ако инвестират ежегодно същите по размер средства за реставрация и ремонтни дейности на съответния обект. Това реши парламентът като със 74 гласа “за” и 21 “въздържал се” подкрепи на първо четене промените в Закона за културното наследство, предложени от Министерския съвет. Залагат се пет мерки за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

От три на два месеца се намалява срокът за издаване на разрешението от министъра на културата за извършване на музейна дейност от частни музеи.

Регламентира се процедурата на съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство.

Срокът за издаване на разрешение за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство се променя от 14-дневен на 30-дневен, като в него е включен и срокът за разглеждане на документите от Специализирания експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или реплики.

Изрично са определени необходимите документи за издаване на разрешението и основанията за отказ и за отнемане на издаденото разрешение.

С други текстове се предвижда създаване на законова уредба за изискванията за издаване на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство.

В доклада по законопроекта е отбелязано също становището на Националното сдружение на общините в Република България, което предлага да бъде предвидено финансиране от държавния бюджет за възлагане на планове за опазване и управление на археологически резервати.

Левицата ще се въздържи при гласуването, наистина са необходими много промени, между двете четения ще направим нашите предложения, обяви Иван Ченчев от името на парламентарната група.

/БТА/

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: