Конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“ очертава ключовите проекти в България и региона

Събитието ще се проведе на 25 юни в София и ще е с фокус върху състоянието на транспортните и инфраструктурни проекти в България и на Западните Балкани

Конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“ очертава ключовите проекти в България и региона

Четиринадесетото издание на Годишна конференция „СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ – БЪЛГАРИЯ И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2019” ще се проведе на 25 юни в София и ще фокусира върху текущото състояние и развитие на мащабните транспортни и енергийни инфраструктурни проекти в България и страните от Западните Балкани, като ключова част от свързаността на Югоизточна Европа.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА ЩЕ БЪДАТ:

✓Стратегическа ифраструктура и инвестиции – България и Югоизточна Европа: перспективи, потенциал за развитие и модели за финансиране

✓Модели на финансиране: финансови инструменти и потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове. Case studies

✓Транспортна инфраструктура България 2019 – предизвикателства при изпълнението на стратегически транспортни инфраструктурни проекти

✓Проекти и инвестиции в енергийната инфраструктура 2019

✓Ролята на технологиите в развитието на стратегическата инфраструктура

На събитието традиционно ще присъстват ресорните министри, както и високопоставени представители на водещите европейски институции и компании в сферата на стратегическата инфраструктура у нас и в региона, както и представители на дипломатическите мисии от страните от ЕС и Югоизточна Европа. Събитието се радва и на широка популярност сред български и европейски медии.

Конференцията, организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп, заедно с професионалните общности и отговорните български и международни институции и компании е очакван, авторитетен форум в областта на транспортната и енергийна инфраструктура в България.