Demana invest

Est. since 2004

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

“Демана Инвест” ЕООД предлага съдържанието на този уеб сайт (сайта) при спазване на настоящите Правила за ползване (Правилата). “Демана Инвест” ЕООД си запазва правото да променя Правилата по всяко време и без предупреждение, като променените влизат в сила незабавно след публикуването им в сайта. С ползването на сайта Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

Ако не сте съгласни с Правилата, трябва да напуснете сайта. 

Конфиденциалност

Моля, запознайте се с нашата политика за конфиденциалност и получете повече информация относно използването на лична информация, която ни предоставяте.

Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към сайта без изричното съгласие на “Демана Инвест” ЕООД. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на “Демана Инвест” ЕООД.

За запитвания: info@demana.bg

Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на сайта (включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба) се притежават изключително от “Демана Инвест” ЕООД. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от “Демана Инвест” ЕООД.

Разрешено е отпечатването и съхраняването на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър, единствено и само за вътрешна употреба, при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Забранено е всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от сайта, независимо за какви цели.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от сайта без изричното съгласие на “Демана Инвест” ЕООД.

Информацията на сайта може да бъде неточна или остаряла по отношение на цени и описания на имоти. 

“Демана Инвест” ЕООД може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Отговорност

“Демана Инвест” ЕООД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация, публикувана на свързани сайтове, или предлагана от трети лица.

“Демана Инвест” ЕООД не поема отговорност за непреки, случайни или други вреди, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от сайта.

Търговски марки

DEMANA INVEST/ДЕМАНА ИНВЕСТ е търговска марка на “Демана Инвест” ЕООД.

Никаква информация от сайта не може да бъде възпроизвеждана в публични издания (вестници, уеб сайтове или други) с цел реклама, промотиране, информиране или повлияване на трети лица.

Информация от трети лица

“Демана Инвест” ЕООД приканва да не се изпраща лична или друга конфиденциална информация извън събираната в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.

Отговорността на “Демана Инвест” ЕООД относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от конкретните споразумения, с които те се предлагат.

Възможно е да предлагаме връзки към съдържание или уеб сайтове на трети лица. В този случай ние не носим отговорност за тях, като за ползването на всеки отделен сайт/съдържание важат собствените му Правила.