• +359 878 767 000
  • Info@demana.bg
  • Българо-Руска Търговско – Промишлена Палата ул. “Никола Мирчев” 35, София 1113, България
Меню

Договори и видове документи

 

Обвързващ ли е посредническият договор за клиента?

Като подписват посреднически договор, клиентите по никакъв начин не се задължават да закупят или продадат недвижим имот само чрез нашата компания. Клиентите дължат плащане само при условие, че консултантът е изпълнил поетите задължения и е намерил купувач за имота или е предложил имот, който клиентите харесват и са пристъпили към сключване на сделка.

Подписването на посреднически договор с нас не задължава клиентите да използват единствено нашите услуги. Задължение се поражда само при условие, че клиентите сключат сделка с лице или за имот, с които са се запознали чрез наш консултант.

 

Защо е необходимо подписването на посреднически договор?

Посредническият договор се подписва, за да гарантира правата и интересите на клиентите по време на целия процес на търсене на подходящия имот или при предлагане на собственост на пазара при възможно най-добри условия.

 

Посредническият договор гарантира, че консултантът ще извърши своите задължения коректно и ще предостави професионално търсената услуга при възможно най-добрите условия. На база посредническият договор клиентите може да се осведомят за предлаганата от нас услуга в детайли, да получат съвет или информация за пазара на имоти, да получат данъчна и юридическа консултация и съответно да защитят правата си като потребители.

 

Какво съдържа посредническият договор?

Договорът се подписва от клиентите и от нашия консултант преди първия оглед на имот. В него се записват всички данни на компанията, както и личните данни на клиентите.

В договора са описани всички права и задължения на клиентите и тези на консултанта, както и размера на възнаграждението, при условие, че се сключи сделка с нашето посредничество.

БългарскиEnglishDeutschItalianoРусскийEspañol
Scroll Up