• +359 878 767 000
  • Info@demana.bg
  • Българо-Руска Търговско – Промишлена Палата ул. “Никола Мирчев” 35, София 1113, България
Меню

Полезно

Каква е зоната на топлинен комфорт?

Като всяко топлокръвно живо същество човекът има сравнително постоянна телесна температура (около 37 °C), която организмът успява да поддържа в известни граници при промяна на външните условия. Същевременно човешкото тяло непрекъснато отделя топлина и влага в околното пространство. При по-високи температури то се самоохлажда чрез обилно изпотяване, при което от него се отнема “топлина на изпарение”. При по-ниски температури организмът се стреми да произведе повече енергия чрез активиране на обменните процеси в него, но тези възможности също са доста ограничени. Количеството на отделената от тялото топлина зависи и от неговото състояние. То е най-малко по време на сън и достига своя максимум при усилена физическа дейност.
Освен това усещането за топло и студено е сравнително индивидуално, зависи от здравословното състояние в момента, закаляването на организма, включително и от пола. Известно е например, че жените са по-чувствителни към ниските температури и предпочитат по-затоплени стаи.

Благоразположението на хората зависи и от редица външни фактори, сред които с най-голямо влияние са температурата на околните предмети и най-вече повърхностната температура на вътрешните стени, прозорци, на пода и тавана. От значение са също така относителната влажност на въздуха и наличието на въздушно течение. Последните два фактора са съществени при избора на автономни климатични инсталации и разположението на вътрешното тяло в помещението, защото в най-често използваните варианти влажността практически не се регулира, а и усещането за течение в близост до тялото не винаги се възприема като приятно.
В обобщение на всичко казано дотук е въведено понятието “зона на топлинен комфорт”, която обхваща границите на температурата и относителната влажност на въздуха, при които човек се чувства оптимално – фактори, които се отразяват и върху работоспособността и настроението на човека въобще.
Зоната на “топлинен комфорт” лежи в границите 18-23°C, а относителната влажност е в границите 40-65%. Средно облечен човек, занимаващ се с лека физическа дейност, се чувства оптимално при температура около 19°C,а над 25°C и относителна влажност, по-висока от 65%, физиологичните дейности, включително и кръвообращението, вече се затрудняват. Вече стана дума, че усещането за топлинен комфорт силно зависи от повърхностната температура на околните стени. Причината за това е усиленото топлинно излъчване от топлото човешко тяло към стените. Колкото температурната разлика помежду им е по-голяма, толкова топлообменът ще бъде по-силен. В резултат на това човек получава неприятно усещане за хлад – като че ли стените “изпиват” топлината му.
То може да се компенсира чрез повишаване на температурата на въздуха в помещението и произтичащите от това допълнителни енергийни, т.е. парични, разходи.

Темата за повърхностната температура на стените, подовете и тавана не е тема на тази статия и затова ще споменем само, че нейната величина зависи от топлинната изолация на строителната конструкция. При слаба или липсваща топлоизолация на външните стени, повърхностната им температура (откъм помещенията) през зимата спада под 15°C, което изисква повишаване на температурата на въздуха с 2-3°C. Само маркираме и другия крайно неблагоприятен ефект, породен от ниската повърхностна температура на стените – тяхното оросяване, т.е. кондензацията на съдържащите се във въздуха водни пари. Резултатът е влажни стени, потъмнели от мухъл и плесени.

Този ефект е познат на обитателите на крайните жилища в панелните блокообиталища. Мнозина мислят, че причината е в проникване на влага през недобре уплътнените фуги между панелите, а истинският виновник им убягва – наличието на открита бетонна и недобре топлоизолирана външна стена – калкан.
При добре изолирана стена разликата между повърхностната й температура и температурата на въздуха в помещението не бива да надхвърля 2-3°C. Направените за топлоизолация инвестиции сравнително бързо ще се изплатят, защото ще се компенсират от понижената температура на въздуха в помещенията. Според някои източници снижение с 1°C на тази температура води до икономия на енергия с около 6%. Оттук се получават и икономиите, изплащащи направените разходи за подмяна на старата дограма с модерни и качествени прозорци, с двойни или тройни (по-рядко) стъклопакети.

Влияние върху усещането за благоразположение, т.е. за топлинен комфорт, оказва и интензивността на циркулиращия в помещението въздух. Приема се, че „течение“ възниква при скорост на въздуха 0,1 m/s. Според други автори осезаемата скорост на въздуха е 0,25 m/s при температури 20-22оС. Това е също фактор, който трябва да се има предвид при избора на мястото за монтиране на вътрешното тяло на климатика, както и мотив в полза на предимството на системите за централно климатизиране, най-вече при по-големи, обществени сгради.

История

Хората от незапомнени времена търсели начин да се борят с жегите. За да е комфортно на римските императори, в дворците им робите складирали сняг.

На халифът Ал Махди и многобройните му жени явно им е било още по-горещо, защото се охлаждали с ледени блокове, които били поставяни в специални двойни стени на летния дворец на владетеля.

И ако тези първи опити да се спасят богопоставените от парещия пустинен въздух изглеждат смешни на съвременния човек, то персите правят сериозна крачка напред. При строежа на дворците си, те изграждат примитивни охлаждащи системи, наподобяващи кули и целящи да уловят въздушните течения. Движейки се надолу към вътрешността на кулата, въздухът се охлаждал и стигал студен в помещенията.

Любопитно
Жан Шабанес

И все пак доста време минало от тогава докато през 1815 г. се заговорило за „кондиционер“ (от англ. condition – състояние). Тогава французинът Жан Шабанес получава британски патент за метод за „поддържане състоянието на въздуха и регулиране на температурата в жилищата“. Същия век Майкъл Фарадей открива, че компресирането и втечняването на някои газове може да се използва за охлаждане на въздуха, когато втечненият газ започне да се изпарява.

Но и това откритие е трябвало да „отлежи” до настъпването на „свещенната” за климатизацията 1902г. В тази година двама американци правят серозна крачка напред. Алфред Улф проектира въздухоохлаждащи системи за Карнеги хол, Нюйоркската борса и други обществени сгради. По същото време инж. Уилис Кериър (1876 – 1950) изобретява първата индустриална, задвижвана с електричество система за вентилация и пречистване на въздуха, която контролира и влажността.

Творението на Кериър е инсталирано за първи път в печатницата в Бруклин, Ню Йорк, където било прието като манна небесна. Допреди него влагата в печатницата била сериозна пречка пред създаването на качествен печат. Двадесетина години по- късно започнали да гледат на изобретението на Кериър и като начин за поддържане на подходяща температура и когато най-после през 1924г. такава система била инсталирана в универсалния магазин в Детройт това било истинско събитие за тогавашните хора. Представете си само колко оборот е завъртял този свръхлуксозен магазин в летните жеги, предлагайки прохлада на клиентите си.

Устройство и работа на климатика-информация

Устройството на климатика ще разгледаме на базата на сплит- системата. Най-общо тя се състои от вътрешно и външно тяло. На картинката долу виждате разрез на външно тяло с номерирани всичките му компоненти:

Климатик1. Компресор – „сърцето на климатика“. Ролята му е да засмуква и да създаде високо налягане от 15 до 45 атм. на  фреона като по този начин осигурява движението му в климатичната система…

2.Терморегулиращ (четирипътен) вентил- обръща режимите топло и студено. Когато задедете режим топло на дистанционното, четирипътният вентил обръща движението на фреона. По този начин външното тяло работи на студено , а вътрешното на топло. При задаване на режим топло, протича обратният процес.
3. Контролна платка: По правило я има само при инверторните модели. При конвенционалните климатици цялата електроника е във вътрешното тяло.
4. Вентилатор- служи за обдухване на кондензатора, създавайки въздушна струя. При евтините климатици от ниския клас работи само на една степен, докато при моделите от високия клас климатици, имащи широк температурен диапазон, са разчетени няколко степени за по-плавно регулиране.
5. Кондензатор- мястото, където става изпаряването и кондензацията на хладилния агент /фреона/.
6. Филтър на фреона- намира се на входа на комресора. Ролята му е да предпазва от замърсяване хладилния агент /фреона/ в хода на монтажа.
7. Щуцерни връзки – тук отнасяме медните тръби, правещи връзката между външното и вътрешното тяло.
8. Защитно капаче-предпазва щуцерните връзки.

А ето и основните компоненти , изграждащи вътрешното тяло на климатична сплит-система. Те са указани на изображението по-долу:

Вътрешно тяло1. Преден панел- пластмасов решетъчен капак. През него постъпва въздухът, който трябва да бъде охладен или отоплен в зависимост от зададения режим.
2. Основен филтър- представлява фина мрежичка, която служи за улавяне на прах от въздуха. Има го при всички климатици. Той трябва да се почиства редовно на всеки две седмици, особено в помещения, които се запрашват бързо. Ако бъде оставян често мръсен, той ще затрудни работата на климатика. Почистването му е елементарно и става под течаща вода.
3. Изпарител- той нагрява и изпарява хладилния агент /фреона/
4. Хоризонтални жалузи- регулират въздушната струя нагоре-надолу. Настройват се от дистанционното управление.
5. Панел с индикации- показва режима на работа и случаите на повреда или грешка в работата на климатика
6. Допълни филтри- някои модели имат допълнителни филтри. Те биват различни видове: електростатични, плазмени, катехинови и т.н. Сменят се на всеки 2 години. Когато са замърсени издават неприятна миризма. Не се мият. След като се замърсят се изхвърлят или заменят с нови.
7. Вентилатор-има няколко степени, с които регулира силата на въздушната струя.
8. Вертикални жалузи- регулират посоката на въздушната струя настрани. При някои модели се настройват от дистанционното, при други-ръчно.

Освен изброените компоненти, климатиците имат и други- тръби за аспирация /при някои модели/, ваничка за конденз, която по дренажния шланг отвежда водата навън и др.

Видове климатици

Съществуват различни видове климатици с оглед на стремежа на производителите да задоволят нуждите на всеки клиент. Най общо можем да ги разделим на климатици за бита и на климатици за големи административни, промишлени и увеселителни пространства.
Към климатиците за бита отнасяме:

1. Сплит системи – те са най-предпочитани, защото се отличават с ниски нива на шум, високо ефективни и икономични са и не на последно място са красиви. Състоят се от външно и вътрешно тяло, свързани чрез медни тръби по които циркулира фреон. Биват инверторни и конвенционални.
2. Мултисплит системи подобни са на сплит системите с тази особеност, че едно външно тяло работи за две и повече вътрешни тела. Използват се, когато няма възможност за монтажа на повече външни тела или когато архитектурният стил на сградата не го позволява. Иначе като надеждност са по- слаби, а цената им често надвишава цената на няколко отделни сплит-системи. Също биват инверторни и конвенционални

3. Мобилните климатици -удобни са с това, че позволяват да се местят и не изискват монтаж от специалист. Недостатък е слабата им мощност и високият шум. Освен това имат тръба за топлия въздух, за която трябва да бъде осигурен отворен прозорец.
4. Прозоречните климатици- също не изискват монтаж от специалист. Състоят се от един панел, който се монтира в прозореца. Шумни, не особено естетични, считат се за отживелица.
Към климатиците за големи административни, промишлени и увеселителни пространства както и отчасти за големи жилищни отнасяме:
2.Таванно-подов климатик -може да се монтира както на тавана, така и на пода. Използва се и в домашни помещения, при които няма възможност за инсталиране на сплит система. Напр. при големи стъклопакети, особена архитектура и т.н. Сходни на него са таванно-стенния тип, който може да се постави както на таван така и на стената и изцяло таванният тип.
3. Касетъчен тип климатик – доста красив. Състои се от външно тяло и отделни „касетки“, скрити в окачен таван. Окаченият таван трябва да е минимум 30см, затова са приложими само във високи помещения. Имат две основни предимства: естетични са, защото са скрити в тавана и от тях се виждат само декоративните решетки и освен това разпределят въздушната струя в четирите посоки. Това позволява да се използва един такъв климатик за голяма площ вместо отделни сплит системи. Размерите при големите мощности достигат 1200х600мм, а при по-малките-600х600мм. Монтират се в ресторанти, големи офиси и заведения.
4. Канален тип климатик – Монтира се в окачен таван, в който се разполага системата от въздуховоди. Нужно е изграждането и на вентилационна система, предвид възможността им да обезпечават притока на свеж въздух. Имат големи мощности, вариращи от 12-24kw.

Все повече функции за все по-здравословна среда

/Някои от новите екстри при климатиците са като от фентъзи роман/

Климатиците , дори и най-евтините модели, имат стандартен противопрахов филтър, който улавя летящите във въздуха по-едри замърсители. Освен да почиства въздуха, който дишаме, той предпазва и топлообменника от замърсяване. Това, което трябва да правим за нашия климатик, за да му се радваме дълги години, е на всеки две седмици да чистим филтрите му.
И ако само допреди няколко години у нас всичко се изчерпваше с този стандартен филтър, то японските гиганти в бранша отдавна „бълваха” топ-модели с какви ли не екстри. На повечето вече се радваме и в България. Една от най-забележителните е:
самопочистването. При някои модели на определен интервал, започва самопочистване на филтрите, като праха и мръсотията се отлагат в специален контейнер, който трябва да се почиства само 2-3 пъти в годината.
При други модели отново на опреден интервал, фини четки почистват филтрите и праха се изхвърля през специална тръбичка навън.
Вероятно сте чували да казват, че сплит-системите не вкарват свеж въздух, а само въртят този в стаята. Отскоро обаче има модели, които са снабдени с
Аспирация и генератор на кислород. Това са екстри, които действително можете да усетите. При аспирацията, климатикът “взема” отвън чист въздух, а отработеният, богат на СО2 изхвърля навън. За да не се губи топлина при тази дейност, е вграден рекооператор. Той “взема” топлина от изходящия въздух и я „дава” на входящия. Така се извършва проветряване без загуба на топлина.
Научни изследвания на човешката мозъчна кора, доказват че кислородът спомага за по-бързото възстановяване след стрес и умствена умора. Генераторът на кислород допринася за изпълването на вашето помещение с кислород до 30%. Такова е и количеството му в екологична среда – от 24% нагоре.
Все повече модели на пазара предлагат екстрата
плазма
Попаднали под 4800V напрежение, бактериите ,вирусите ,гъбите и спорите на растения нямат шанс. По-едрите частици като прах , животински косми и др., които са успели да преминат през противопраховия филтър се наелектризират при преминаване през плазмата и се натрупват върху електростатичния филтър. Плазмата е вечна и не изисква допълнителна подмяна. Освен всичко това, плазма филтърът йонизира въздуха с отрицателни йони.
Вече станал почти сериен за климатиците, е
йонизаторът
Концентрацията на отрицателни йони в местностите, които ни тонизират, е много голяма. Например ако вкъщи тя е 50 на куб.см., то край брега на морето е 10 000. За да ни накарат да се почувстваме като след дъжд или високо в планината, производителите на климатици, създават йонизатора. Днес той е дотолкова разпространен, че се превърнал в стандартен за повечето модели.
Почти всички климатици имат допълнителни
електростатични филтри
за фино почистване на въздуха. Те са обработени допълнително с биологично активни вещества с бактерицидно действие. Такива са: катехиновият филтър -силен природен антисептик, съдържащ се в чая, васаби, извличан от японския хрян васаби, ябълков и др. Електростатичните филтри имат ограничения срок на действие. Сред тях най-практични са фотокаталитичните/цеолитни-zeolite/ филтри. Те имат способността да се регенерират при излагане под пряка слънчева светлина за няколко часа. Това е възможно заради способността на TiO2/титаниев апатит/да абсорбира и разгражда веществата под въздействието на слънчевите лъчи. При това титаниевия двуокис не се изразходва. Напоследък доста производители пуснаха такива филтри.
Особено полезна за зимата е екстрата
Топъл килим. Тя позволява топлият въздух да бъде „изстрелван” на 10м. Ниско в земята.
Друга чудесна екстра е
Сензорът или окото. Тя позволява в отделна зона от стаята, например където играе вашето дете, да бъде поддържана определена температура. Другата разновидност на тази екстра е изпращането на въздушният поток в зона, различна от тази, в която в момента се намира човек. Ако в стаята са засечени двама души, сензорът за движение, заедно с режима комфорт (охлаждането е насочено към тавана, затоплянето към пода), ще се погрижат въздушния поток да е далеч от тях. Ако не са засечени хора, уредът автоматично ще превключи на енергоефективна настройка.

Компанията Daikin създаде и още една екстра, доскоро немислима за климатиците. Тя се превърна в символ на прецизен контрол на влажността и вентилацията в помещението.

URURU SARARA

Благодарение на URURU SARARA, можете да овлажнявате, изсушавате, вентилирате и пречиствате въздуха в стаята. Същността на екстрата е в значението на думите:

URURU /в превод от японски/ овлажняване:
Работейки в режим отопление, климатиците и другите отоплителни тела, изсушават въздуха. Дотолкова, че понякога се налагаше включването на овлажнители за въздух. Това вече не е така . URURU системата на DAIKIN не позволява прекомерното изсушаване на въздуха. Тя абсорбира влагата от външния въздух и я транспортира във вътрешното устройство, овлажнявайки стаята бързо и ефективно. Благодарение на идеалната комбинация от овлажняване и климатизация, помещението се затопля равномерно.
SARARA /в превод от японски/ изсушаване:
Когато влажността е твърде висока, SARARA системата за изсушаване осигурява нейното намаление без промяна на стайната температура. Това е идеално за вас, тъй като по- ниската влажност в един горещ ден означава, че ще се чувствате по-комфортно. Когато влажността е твърде висока, SARARA системата за
изсушаване осигурява нейното намаление без промяна на
стайната температура. Това е идеално за вас, тъй като по-
ниската влажност означава, че ще се чувствате по-комфортно. SARARA поддържа удобна и свежа вътрешна среда като премахва влагата от въздуха без да понижава температурата.

И китайците луднаха по инверторите

Продажбите на климатици в Китай отчитат бум от началото на 2010 година, като инверторните климатици отчитат дял от 51% от общия обем климатици. За сравнение в Япония делът на инверторните климатици е 100%, а в Европа под 20%.
Големия ръст на продажбите на инверторни климатици се обяснява с новите по-високи стандарти за енергоспестяване, приети от китайското правителство, както и от действието на три национални програми за субсидиране на енергоспестяващи продукти в които попадат само най-високия клас енергоспестяващи климатици.
Общия обем на продадените в Китай климатици се очаква да надхвърли 30 милиона броя, с което китайския пазар ще се оформи с около 40% дял от световния пазар на климатици, който се очаква да достигне 75 милиона.
В същото време цените на инверторните климатици на китайския пазар са намалели с около 25%.
По-голямата част от продажбите са на местни компании за климатици.
Има повече от 10 активни чуждестранни марки климатици в Китай в момента , сред които са Panasonic, Daikin , Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries ( MHI ) , Hitachi , Sanyo , Fujitsu General , Toshiba , Samsung , Haier, Electrolux и Whirlpool…
Повечето от чуждите марки климатици са насочени към високия клас клиенти.

Почистването на филтрите на вътрешното тяло не може да се нарече профилактика, тъй като това е ежеседмична необходимост на повечето места. Разбира се зависи от интензивността на запрашването – където има голямо движение на хора по принцип запрашеността е голяма и веднъж седмично почистване на филтри може да е недостатъчно. Има случаи в които филтрите са чисти дори след месец. Всичко зависи от запрашеността и времето за работа на климатика.

Профилактика на климатиците се прави според нуждите, като на едни места може да се налага всеки ден, а на други – веднъж годишно. При работа в запрашена среда или в места където преминават много хора, в магазини за хранителни стоки, плодове и зеленчуци се налага по-внимателно следене дали климатика не е със замърсени филтри и дали след почистването им работи добре. Много често на такива места се натрупват гъбички по изпарителя и турбината на вътрешното тяло. Тогава климатика работи слабо, няма силно издухване и макар да излиза студен въздух от него, не може да охлади помещението. Необходимо е цялостно почистване на вътрешното тяло от специалист.

През зимата е важно топлообменника на външното тяло да не е покрит с буци лед. В случай че има такъв проблем, опасността от повреда е голяма и не се препоръчва да го поливате с гореща вода, още по-малко да се опитвате да отстраните леда механично – това не решава проблема и създава нови. Повикайте специалист.

В други случаи има задръстване на външното тяло с тополов мъх или други източници на замърсяване с фини власинки. В резултат климатика не може да извърши топлообмен с околната среда и ефекта от него е слаб. Риска от повреда в този случай е много голям и са нужни спешни мерки. В никакъв случай не поливайте климатика със струя вода или перилни препарати. Рискувате те да попаднат върху електрониката на външното тяло.

Климатиците са капризна техника. Ако нещо не им е на ред, веднага се усеща по начина им на работа. Винаги в такива случаи трябва да се прегледат филтрите на вътрешното тяло и да се огледа дали външното тяло не е задръстено с тополов мъх (не се виждат алуминиевите ламели на топлообменника). Естествено може направо да се обърнете към специалист, който да направи профилактика и да сте сигурни че всичко ще бъде наред.

В работата ви с климатика има неща, които трябва да знаете:

1. Ако има неприятна миризма в стаята при охлаждането – това се оправя като преминете от режим „охлаждане“ в режим „изсушаване на въздуха“ – вероятно е миризмата на водата, която се е изпарила обратно от охладителното тяло на климатика при догонване на температурата която е зададена – тогава компресора спира да охлажда, но вентилатора на вътрешното тяло не спира в режим охлаждане. В режим изсушаване на въздуха вентилатора на вътрешното тяло спира заедно с компресора и не позволява на водата да се изпари обратно в стаята. Проблема с миризмата идва от метала по който водата от въздуха полепва при охлаждането. Когато тя се изпари, носи със себе си и метални йони, които придават резлива миризма на метал ( или оцет ).

2. През зимата – най-важно е да не допускате външното тяло да се обледи. Скрежът, който се натрупва по него не е проблем, тъй като климатика сам се размразява на всеки час, но леда е проблем, освен ако не е само един – два пръста в най-долната част на радиатора. Ако имате маркуч или друго приспособление за отвеждане на водата от легенчето на външното тяло, трябва да знаете че то ще замръзне и ще попречи на конденза от климатика да го напусне. В резултат на това количеството лед в него ще нараства докато не започне да се удря перката на вентилатора в него. След това и тя замръзва (ако не се счупи преди това от ударите) и климатика съвсем не топли вече. Размразяването му е трудна работа и не е желателно да се опитвате да го направите сами. За да не се стигне до там, трябва да се осигури възможност при размразяването на климатика на всеки час разтопената вода да изтече възможно по-далеч от климатика . Затова ако е наложително да не капе под него вода през зимата, направете водохващането на поне една педя под тялото, най-добре с пластмасов половин улук и с достатъчно голям наклон, за да изтича когато се затопли времето (през деня), а през нощта да се натрупва лед далеч от климатика без да застрашава работата му.
Външното тяло ще се обледи и ако :
– В стаята е студено ( под 20 градуса ) когато се размразява;
– Филтрите на климатика не са почистени
– Имало е токов удар (смущение) по ел. мрежата и климатика се е „объркал“. Направете рестарт – изключете климатика от тока (ел. мрежата) за 5 минути.
– Има някакъв дефект ( обърнете се към специалист, да отстрани проблема ! )
Веднъж вече замръзнал, климатика трудно ще се размрази сам. Може да се опитате да му помогнете като затоплите стаята с други средства и го пуснете да охлажда. На външното тяло трябва да метнете едно одеяло, но ако прекалите може да се прегрее и става опасно. Другата опасност при този метод е че леда от вътрешната страна на радиатора падайки се удря в перката на вентилатора и тя може да се счупи. Най-добре повикайте специалист, особено ако не сте сигурни защо е замръзнал климатика.

3. Чистите вътрешни филтри и външен радиатор са много важни за икономията на ток при работата на климатика. Също така дръжте вентилатора на максимум. През зимата икономичността е свързана както с по-ниска температура в стаята ( но не по-малко от 20 градуса !!! ), така и с неизключването на климатика денонощно. Това е свързано с факта, че при поддържане на една вече постигната температура в стаята климатика работи в по-лек режим на отопление, не се натоварва. А основния враг на икономичността – скрежа по външния радиатор, се натрупва най-много когато климатика се натоварва. Така че ако направите експеримент при студено време (около и под нулата), при еднакви други условия когато климатика не се изключва, изхарченият ток се оказва по-малко, отколкото ако го спирате за няколко часа на денонощие и стаята изстине ! При включването му после той изхарчва много ток защото работи с много скреж в резултат от екстремното натоварване за затопляне на студена стая.

4. За хранителни магазини и други обекти с много хладилни агрегати в помещението : През лятото ако климатика работи, хладилните агрегати работят много по-малко време и в резултат разхода на ток при наличие на десетина агрегата например е много по-малък отколкото ако спрете климатика.

5. Топлоизолацията на помещението има огромно значение когато искате температурата в него да се различава много от външната. Имайте в предвид че с 5 сантиметра стиропорена изолация разхода на ток за климатизиране на едно помещение намалява три пъти.

6. Слънчевите лъчи – на един квадратен метър се отделя един киловат топлина. Не подценявайте това, защото климатика компенсирайки тази топлина харчи 300 вата на час за всеки квадратен метър пряко слънчево греене в помещението, а е добре да е по-мощен за да върши работата, която се очаква от него по принцип. Ползвайте огледални щори или сенници.

7. Топлият въздух е по-лек от студения. Затова през зимата насочвайте струята надолу по диагонал към пода на помещението, за да се смеси топлия със студения въздух по-добре, без да се издигне обратно към климатика и да го подлъже че в стаята е вече топло. Едно от главните предимства на климатика е че засилва топлия въздух който е близо до тавана надолу и така намалява разслояването на въздуха в помещението по височина, правейки приземната зона в която обитаваме по-топла с по-малко разход на енергия.

8. Подбирайте правилно място според нуждите ви и условията при които ще ползвате климатик – за външно и вътрешно тяло – консултирайте се със специалист.

9. Подбирайте правилно мощността – важни са не само квадратурата и топлоизолацията, но и вентилацията, слънцето, мощностите на машините в помещението, броя на хората и вида на заниманието им. По-добре се консултирайте със специалист.

10. Рисковете за здравето през летните горещини са много големи, ако стоите на течение от климатик. Посоката на струята трябва внимателно да се съчетае с интериора и местата за хора в помещението. Може да се повредят и мебели и техника.

11. Естетиката често се кара с технологията. Ако е красиво, но не работи добре, по-добре си купете снимка на климатик. Съчетанието на естетиката и технологията е възможно, ако се консултирате със специалист. Нежелателно е вкопаване на тръби и замазването им, както и полагане зад гипсокартонени конструкции – често тръбите биват повредени или се повреждат след време от вибрациите, опирайки се в някой от профилите на гипсокартонената конструкция, да не говорим за винтовете от рапидна стомана. Освен повторния ремонт на жилището, рискувате и сериозна повреда на климатика, включително до негодност и смяна с нов като по-разумен вариант( например – вследствие на изтекъл фреон се повреждат компресора, четирипътния вентил и тръгват парченца нагорял лак от намотките на двигателя на компресора из цялата система, които са предпоставка за запушване на капилярната тръба. възстановяването на такъв климатик е почти безсмислено ) . Случва се и всичко да си е наред, но машината си е машина – все някога се разваля и трябва да се ремонтира. Нужно е да се мисли за ремонтопригодност. Трябва да има достъп за ремонт до всички компоненти на климатика.

12. През зимата е недопустимо да има капчук върху външното тяло – веднага ще се получи голямо ледонатрупване. Ако над климатика има монтиран друг, желателно е да се направи навес, който да отвежда евентуален конденз от горния климатик на поне 15 сантиметра пред климатика.

Климатикът има тънкости в употребата си, които биха Ви помогнали да сте по-доволни, и да плащате по-малки разходи месечно за ток. В много случаи е важно как, къде и какъв точно климатик ще се монтира, тоест, още преди да го купите трябва да знаете достатъчно, за да го разположите правилно за целта си, както и да си купите такъв, който да върши работата си добре. Въпроса е разгледан в раздела за покупка на климатик. Тук ще видим как да се ползва правилно вече монтираният климатик. След като сте прочели информацията, мога само да акцентирам най-важното.

Чистете редовно филтрите – те спестяват ток и осигуряват ефективност.

Внимавайте да не се задръства външното тяло – то трябва да „диша“ свободно, зимата не трябва да капе вода над него, защото ще се получи огромна буца лед и дупка в портфейла Ви за сметката за ток.

Важно е ако забележите отслабване в работата му, да повикате специалист навреме – преди ремонта да е станал твърде скъп.

Ползвайте си климатика на отопление – няма по-евтина алтернатива за топлина от климатика.

Лятно време използвайте режима за изсушаване на въздуха, вместо охлаждане – така стаята запазва свежест и няма неприятна миризма.

Ползвайте вентилатора на максимум по възможност, когато не ви духа директно на студено – така климатика е по-икономичен, защото по-бързо достига желаната температура и големият консуматор на ток – компресора, работи по-малко време.

Външното тяло отделя нежеланият вид топлина – през зимата студ, през лятото – горещина. Затова трябва да му се осигури добра вентилация – да е на открито и край него да няма препятствия, пречещи на перката му да издухва вече използвания въздух.

Климатикът не вкарва пресен въздух, с изключение на някои много скъпи модели, където има опция „fresh air“.

Когато искате да проветрите стаята през зимата, това трябва да стане след размразяването, щом започне пак да духа топло. Процеса не бива да трае повече от 3 – 8 минути, иначе рискувате да замръзне външното тяло дотолкова, че това да затрудни отопляването на стаята. Филтрите при това задължително трябва да са чисти.

Отвеждането на конденза от външното тяло през зимата е трудно и не бива да е в ущърб на климатика – водата трябва да го напуска бързо и безпроблемно, в противен случай ще се натрупва лед в него, който може да доведе до силен шум при работа, счупване на перката или дори дефектиране – изтичане на фреон от разкъсан от леда топлообменник – доста неприятен дефект.

Не на последно място – ако видите нараствания по турбината на вътрешното тяло – това са плесени. Значи е време за основно чистене на вътрешното тяло, ако искате да не затормозявате имунната си система и да рискувате здравето си. Тази нужда се явява след около година или две употреба в домашни условия, и то само ако се ползва активно лятото. Почистването е препоръчително да извърши добър специалист. Не са редки случаите, след не много качествено почистване да се възстанови старото положение до един – два месеца… за качествено почистване на плесените се налага демонтаж и почистване на турбината на пароструйка или по друг начин, гарантиращ идеалната й чистота.

Проблеми,които можете да отстраните сами:

Мръсни филтри на вътрешното тяло

Почистването се извършва с топла вода и сапун, без да се използва сешоар за подсушаване, защото филтъра се стапя – от пластмаса е.
Редовно преглеждайте в какво състояние са филтрите, защото от това зависи ефективността и икономичността, както и „здравословното“ състояние на климатика.

Задръстено външно тяло с тополов мъх или други влакнести материали

Можете да разпознаете дали има такъв проблем, като поставите лист хартия зад тялото докато се върти вентилатора му. Ако го засмуче добре, чисто е. Обикновено при задръстрване се вижда килим от влакната върху алуминиевите ламели ( те не се виждат ), но понякога влакната са много малки и влизат между ламелите. Затова е нужен теста с листа.

Наслояване на гъбички по турбината на вътрешното тяло

Отстраняването им не е лесна работа. Почистването им струва от 30 до 50 лева. Можете обаче сами да направите нещо, ако не можете да си позволите сега техник. С помоща на четка са рисуване и прахосмукачка можете при изключен климатик да почистите турбината до толкова, че да върши горе-долу работа още около месец в режим охлаждане ( при отопление гъбички не се натрупват). Почистването няма да е ефективно – дори и много да се стараете, ще останат около 20 % задръстрване, които за около месец ще нарастнат до 60% с коетоще започне и проблема с неефективност, неикономичност и евентуално замръзване на вътрешното и външно тяло ( в зависимост от сезона ).

Проблем с тока

Често токови удари могат да „побъркат“ процесорите на климатика. При съмнение за това трябва да изключите от тока климатика ( не от дистанционното) и да изчакате 15 минути преди да го захраните отново с ток.

Друг проблем са лошите връзки – щепсели, контакти, удължители ( опасни са – могат да предизвикат пожар ако са некачествени ), ел. табло. Ако имате съмнение, проверете с помоща на преносима лампа дали няма някакви премигвания, някаква нестабилност.

Проблем със заледяване на външното тяло

Ако върху климатика капе капчук или има друг климатик, от който капе конденз, се образува лед върху климатика ви и се налага да се вземат мерки това да не се случва – правите му покривче или по друг начин.
Размразяването на външното тяло не се състои само от махане на леда с гореща вода – вътре в климатика се натрупва още толкова лед и трябва или да се разглоби или да се изчака сам да се разтопи. Не разглабяйте климатика – повикайте специалист ако се налага.

Проблеми, които трябва да отстрани специалист:

Замръзване на външното тяло

Тялото е покрито с много скреж ( по-дебел от 5 милиметра) или дебел лед.

Задръстено външно тяло с тополов мъх или други влакнести материали

Може да има нужда от професионална намеса за почистването на външното тяло

Проблем с тока

Климатика не реагира по никакъв начин, все едно е изключен от тока. Проверете дали в контакта има ток, чрез друг електроуред. Ако има ток, повикайте специалист. Ако няма ток вижте си бушоните и повикайте електротехник ?

Проблем с работата на климатика

Не си върши работата повече от 15 минути. Има цикличност – 1 час работи, 10 минути размразява. Но ако 30 минути и повече не топли ( охлажда ) , проблем има, но може да е в зададените от вас настройки на дистанционното. Освен това вижте дали при климатика не е постигната желаната температура, дали филтрите не са мръсни.

Ако не можете да се справите, повикайте специалист!

Ако имате притеснение че климатика не работи както трябва, повикайте специалист или се опитайте да спестите това като последвате съветите ни :

1. Не отлагайте за по-нататък мерките за поправяне на климатика, освен ако го изключите. Работата му в ненормални за него условия е опасна и може да доведе до много по-скъп ремонт в последствие.

2. Проверете дали е почистен филтъра на вътрешното тяло и го почистете при нужда. Проверявайте го редовно.

3. Рестартирайте компютъра на климатика, като намерите захранването му и изключите тока за 5 минути. Това може да изчисти евентуални погрешни данни в процесора, записали се в резултат на токово смущение. Често се случва с нашето енергоснабдяване…

4. През лятото:
– Климатикът трябва да е в режим „охлаждане“ или „изсушаване на въздуха“, настроен на желаната от вас температура, вентилатора е желателно да бъде на максимум.
– Уверете се че радиатора на външното тяло не е задръстен с мъх ( става на вид като вълнен плат ) и го почистете при спрян климатик с помощта на четка за боядисване, като се стремите да изчоплите мъха, а не да го донабиете в радиаторните ламели. ВНИМАНИЕ! Отделяният при почистването прах е опасен за хора с алергии и респираторни проблеми. Ползвайте прахосмукачка или маска и предпазни очила. Внимавайте да не се порежете на алуминиевите ламели или да не ги изкривите ( нарушава се обдухването на радиатора ).
Ако всичко изглежда наред а не работи добре, обадете се на специалист да го прегледа и поправи.

5. През зимата :
– Често клиентите не са запознати с механизма на работа на климатика при ниски температури на околната среда ( под +2 градуса ) и това ги кара да мислят че има проблем. В студено време е нормално периодично да спира да топли, като понякога „изпъшква“ и започва да бучи, а от вътрешното тяло се усеща хлад докато от външното започва да тече вода и даже да се вдига пара понякога. Това е режим „размразяване“, който е необходимо условие за да може машината да отоплява ефикасно. Задачата на този режим е да почисти радиатора на външното тяло от скрежа който периодично се натрупва по него и пречи на топлообмена му с околната среда. Може да забележите че когато има много скреж по радиатора, климатика топли по-слабо отколкото веднага след размразяването, когато радиатора е чист.

Именно за това е нужно размразяването – да може да топли по-добре климатика.
– При навлизането в режим „размразяване“, стаята в която се намира вътрешното тяло трябва да е топла. Понякога домакинята се случва да „проветри“ стаята точно в този момент и климатика не успява да се размрази, тъй като за целта му е нужна топлина от стаята. Имайте това в предвид ако климатика ви „случайно“ е замръзнал. Той не може да работи през зимата на отворен за повече от минута на час прозорец. Ако е наложително да се проветрява, нека това се прави веднага след като климатика свърши с размразяването.
– Вижте дали перото на климатика ( подвижното крило, което насочва струята надолу или нагоре ) не е насочено нагоре или много надолу. И в двата случая има вероятност датчика за температура на вътрешното тяло да се „лъже“ че е много топло и климатика да изключва „мислейки“ че е стоплил стаята. Причината в първия случай е че топлият въздух е много по-лек от студения и се издига бързо нагоре, като по този начин „разслоява“ въздуха във височина – горе е много горещо, а долу – студено. Във втория случай климатика засмуква в себе си току-що затопления от него въздух, който се е озовал точно под него и се е издигнал пак нагоре. Правилната позиция на перото е такава, че да запраща въздуха от климатика по диагонал на помещението от горе на долу, като така смесва топлия със студения въздух и в същото време отдалечава топлия въздух от климатика, за да не го „засмуче“ пак и да „сметне“ че вече е топло в помещението. Ако на пътя на този диагонал има мебели или други препятствия, трябва да се отстранят за да се затопли добре помещението.
– Огледайте радиатора на външното тяло : има ли буци лед, неравномерно ледонатрупване по него? Отдолу е нормално да има един – два пръста лед и ледени висулки. Случва се да ги има и на малък пояс някъде по радиатора ( никой не е идеален, най-малко пък китайските ментета ). Но по принцип трябва да има най-много скреж с дебелина до 4 милиметра и то не за повече от половин час – до следващото му размразяване, когато скрежа се стапя и се показва чист алуминиев радиатор. В случай че има проблем с ледонатрупване, не го отстранявайте, а се обадете на специалист да открие причината и да отстрани леда БЕЗОПАСНО за машината. Работата на климатик с ледонатрупване е опасна за машината и често води до сериозни дефекти. Изключете климатика и повикайте специалист докато леда не се е разтопил, за да открие причината и да го поправи навреме. Не забравяйте и че обледеното или силно заскрежено външно тяло означава нисък коефициент на полезно действие и съответно – голяма сметка за ток и малко топлина в замяна.

6. Ако климатика вдига много шум – това понякога е предпоставка за сериозен дефект, водещ до пълна негодност на машината. Пример за това е случай, в който шума е породен от вибриращи в резултат от работата на компресора части във външното тяло ( често това са една или две медни тръби ) , които удряйки се една в друга протриват стената на медната тръба и фреона изтича в атмосферата. В резултат на това компресора не може да се охлажда, прегрява и се поврежда. Често смяната на компресор на такъв климатик не е най-добрият вариант и смяната на климатика с нов се оказва по-правилен подход. За това разбира се има специалисти които да преценят нещата на място заедно със собственика.

Ако всичко си изглежда наред но климатика не върши работата си както трябва – повикайте специалист да се справи с проблема.

Да се предпазим от измислени марки

На българският пазар почти всяка година се появява някоя нова марка климатик. Такава, каквато няма никъде другаде по света. Това са така наречените марки-стикери. Произведени в най-лошите китайски заводи, от изключително евтини материали. Те на практика са еднакви, но под различни имена. Работата им е неефективна и не очаквайте от тях да ви стоплят през зимата. Може би дори производителят няма вина за това, а този който е поръчал машинката. За да дойде на ниска цена , понякога са спестени съществени компоненти, без които той не е нищо друго от най-прост вентилатор. Струва ли да дадете стотици левове за вентилатор през лятото- преценете сами.

За да избегнете подобна минавка, изисквайте оригинален каталог на английски или японски и не се подлъгвайте по японски имена. Японските марки са известни отдавна.

Битката за клиенти по интернет-форумите или маркетинг по нашенски

За такава покупка решение се взема след обикаляне по всички фирми, сверяване на цени и модели или по препоръка на приятели. Глупаво е да се предоверявате на мнения по интернет-форуми. В тях има „щатни служители” на някои фирми, чиято единствена задача е да въртят алъш-вериш . За тях списването по форумите е безплатна реклама. И понеже техническите форуми не са толкова популярни, са почнали да се вихрят дори във форум bg-mama. За имената на тези потребители ще се сетите сами, попадайки на някоя от техните настоятелни „консултации“. Очаквайте скоро премиерата им във форумите за красота, фитнес, музика и спорт, може би :))). Считаме, че такова отношение към потребителя е некоректно, подвеждащо и незаконно. Хората влизат във форумите, за да споделят помежду си, а не да попаднат там на рекламни агенти, раздаващи уж безкористни консултации, а всъщност целящи да хванат клиенти и да увеличат популярността и продажбите си. Една сериозна фирма никога не би тръгнала да се занимава с подобен род „консултации”, не само защото са смешни, а и защото който работи много няма време за това. Много често профилите на подобни потребители съдържат реклама в подписите си, с цел да осигурят възможно най-голям брой отваряния на сайтовете си за деня, а оттам и по- висок рейтинг на търсачките. Схемата работи по стария принцип на битаците „Насам народеее – който разбира тука се спира“. Другия начин, по който може да ги познаете е яростта, с която пишат за своите конкуренти и марките, които не предлагат, малко като Бай Ганьо, на когото принадлежи култовата реплика „Всички са маскари, само ние сме добри“ :))). Припомняме на тези нагли търговци, че начинът да рекламираш в интернет форум е като си закупиш рекламен банер. Покупката на климатик е сериозно нещо почти като избора на лекар. Вие бихте ли избрали хирург, който пише по форуми за да хваща пациенти и плюе свои колеги ? Аз лично, не. Това противоречи на професионалната етика.
И така: Пазете се от търговците по форумите!

На коя фирма да се доверим?

Съветваме ви да подбирате фирмата, от която да купите кондиционер по няколко критерия:

1. От колко време е на пазара. Имайте предвид, че всека година в България се появява по някоя нова фирмичка за климатична техника. В това разбира се няма нищо лошо, защото конкуренция трябва да има. И все пак ако някои от тези фирми започват с хъс за работа и са въоръжени с необходимата техника и знания, то има и други, за които е важно да „зарибят клиенти“, на които да продадат климатик, най-често евтин и некачествен. До тук добре. Но! Само до зимата, когато климатикът вече със сигурност е дал капут и ,когато звънейки на фирмата разберете, че нея вече а я няма. Клиентът остава прецакан, с един сандък на стената, който за нищо не му служи. Тогава се почва звънене по големите фирми, с надеждата все някой да откликне. За съжаление.

2. Колко клиенти има фирмата? Случва се и най-добрите в даден бранш да сгрешат и все пак да си го признаем: Ако не са добри в това, което вършат, дали ще продължават да имат все повече и повече клиенти. Заетостта на фирмата е най-доброто мерило, а когато клиентите им са известни мислите ли, че тая фирма би се издънила и би стояла все още на пазара. Видите ли в някоя фирмичка хората да скучаят- бягайте далеч.

3. Препоръка от приятел. Той не би ви излъгал, за разликата от анонимните потребители в някой интернет-форум.

4. Цената. Един гъвкав и умен търговец има ясна и трезва преценка за себе си и за цената на труда си. Той никога не би ви обявил подозрително ниска цена, нито пък би се опитал да ви съдере кожата от гърба с гръмки обещания за едва ли не извънземен монтаж, от който не пада прашинка, а монтажниците почистват до блясък, поливат цветята и разказват приказка на детето ви. И това за скромната цифра от една баля пари за монтажа:)

5. Мострите в магазина. Имайте предвид, че да заредиш добре магазин за техника си е голяма инвестиция. Щом една фирма може да си го позволи, то тя е изпълнила всички по-горе изброени критерии.

11 въпроса, с чиито отговори трябва да сте наясно преди да влезете в магазина за климатици

При посещение в магазин за климатична техника, консултантът ще ви проведе едно кратко интервю за да е наясно какво да ви предложи. Ето някои от основните неща, които трябва да знаете за помещението, което ще климатизирате:

1. Колко квадрата е помещението?

2. Дали е стандартна височина? Все още у нас за стандартна се смята височината от 2.60метра. Ако във вашия случай тя е по-голяма, не пропускайте да го упоменете.

3.Добре ли е изолирано? Има се предвид външна и вътрешна изолация.

4.С какво изложение е? Имайте предвид, че един климатик може да топли перфектно стая от 23 квадрата с южно изложение, но да се окаже малък за стая 20 квадрата със северно.

5.На кой етаж е? Първият и последен винаги са по-студени.

6.Видът на строителството?

7. А дограмата?

8. Ако досега сте живели там как го определяте? Като по-скоро студено или по-скоро топло?

9.Формата на стаята? Ако е дълго и тясно и с голяма площ не е ли по-добре да са два климатика отколкото един мощен?

10. Жилищно ли е или работно? Ако например е магазин, в който работят няколко на брой машини това трябва да се вземе предвид.

11. Какъв вид климатик искате? Инверторен или конвенционален?

Климатикът – приятел в жегите

Когато температурите навън преминат 30 градуса съществува сериозен риск за хората страдащи от исхемична болест на сърцето, съдово мозъчни заболяванивания, хипертония и наднормено тегло. Жегите се оказват най-безпощадни към възрастните хора, работещи на открито и малките деца. При възрастните често е нарушена топлинната терморегулация, т.е. по-трудно им е да се приспособят към топлинните промени. В този случай съществува голям риск от топлинно изтощение, което се характеризира със слабост, мускулни крампи, гадене, повръщане, ускорен пулс. Ако не се вземат мерки, това може да доведе до топлинен удар, хипертермия и дори смърт.

За да предотвратим подобни инциденти трябва:

-да консумираме достатъчно течности на ден-поне 2 литра;
-да избягваме разходки навън в часовете между 12 и 17часа. Това важи особенно за възрастните и децата. Ако все пак се налага да излезем, то нека избираме сенчести места;
-да се носят широки и удобни дрехи
-да се избягва физическо натоварване навън;
-да консумираме лека храна, богата на зеленчуци и плодове;

Безспорно в непосилните жеги най-желаното нещо е климатикът и все пак ние ви съветваме: Не настройвайте климатика на прекалено ниска температура. Рискувате да си навлечете неприятна настинка или дори термичен шок. Разликата между външната и вътрешната температура не бива да е повече от 10-12градуса така че ако навън е 40 градуса , не влизайте директно в помещение, където е 20. Да знам, че точно това ви се иска, но така рискувате вместо климатикът да ви е приятел, да ви стане враг.

Какво е това инвертор?

Инверторът представлява блок за управление на електродвигателя на компресора. Той регулира честотата на въртене за сметка на изменението на честотата на напрежението и позволява бързо достигане на желаната температура и нейното точно поддържане, което допринася за икономия на електроенергия.

Защо инверторен климатик?

Инверторният климатик има по дълъг живот, работи до -25 градуса по Целзий външна температура, 45% е по-икономичен и е по безшумен.

Какво означава класификацията от А до G?

На 01.01.2004година встъпва в сила ,издадената от Европейският съюз ,Директива 92/75/ЕЕС за енергийно окачествяване на климатичните инсталации с хладилна мощност до 12 kW. Според нея се прави класификация на климатиците от клас А (най-висока енергоефективност) до клас G (с най-ниска енергоефективност). Според експертни мнения повишаването на енергоефективността на климатиците , скъсява значително периода на изплащане на инвестицията за тях.

Какво е BTU и EER?

Повечето климатици са с капацитет измерен в Британски Топлинни Единици (BTU). По точно 1 BTU е количеството топлина необходимо, за да се повиши температурата на един pound (0.45 kg) вода с един градус Фаренхайт (0.56 градуса целзий). 1 BTU е равно на 1,055 джаула. EER (energy efficiency rating – коефициент на енергийна ефективност) е равен на съотношението отдадена мощност в BTU към консумирана мощност в W(ват) Например, ако климатик 10000BTU консумира 1200W, неговия EER е 8.3 (10000BTU/1200W). Очевидно стремежа на производителите е колкото се може по-висок EER, но обикновено това води и до висока цена. Имайте в предвид, че за охлаждане може да ползвате единствено климатична система, а за затопляне и печки с реотани, калорифери и други уреди. Само че климатична система, която затопля с мощност 3000W, консумира 1000W, т.е. харчи 3 пъти по-малко електричество от конвенционалния нагревател (приблизително). Ако ще се топлите „на ток“, по-добре да е с климатик и не забравяйте, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ДОБРА ДОГРАМА , ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ

Достатъчен ли е един климатик за целия апартамент?

Не. Климатикът може да поддържа желаната температура само в това помещение, в което е монтиран. В този смисъл по-мощният климатик не би могъл да регулира температурата извън съответното помещение.

Може ли с помощта на една климатична инсталация да се охлаждат две помещения?

Не, защото климатика е предназначен и изчислен да топли дадена кубатура. Отработения въздух не може да преминава през стени, тавани, врати, трегери и т.н.

Често в летните дни климатикът не ни спасява от горещината?

Освен че ви спестява електричество, климатика ви дава комфорт и спокойствие и през най-горещите дни на година.

Може ли климатикът да подава в помещението свеж въздух отвън?

Климатика е система, която прави така, че въздухът от помещението преминава и се отработва само от вътрешното тяло, а филтрите придават свежест на отработения въздух. И все пак има модели с такава допълнителна функция, чрез която могат да вкарват въздух от вън.

Можем ли да се отопляваме с климатик през зимата?

Освен че ви спестява електричество, климатика ви дава комфорт и спокойствие и през най-студените дни, но трябва да се посъветвате предварително с нас какво да ви предложим.

Каква поддръжка изисква климатикът?

Поддръжката на климатика е лесна, изисква се от вас да почиствате веднъж месечно филтрите.

Мога ли сам да монтирам климатик?

Ако все пак пренебрегнете нашето мнение, при непрофесионално монтиране шансът на климатика да работи успешно е малак.

Може ли собственикът на климатика сам да го ремонтира?

Може да опитате, но тогава не важи гаранцията, а и шансът на климатика да работи отново нормално е 1:100

Вредни ли са здравето филтрите на климатиците?

Филтрите са изработени от фина материя /мрежа/ която е напълно безвредна, без никакъв вкус и мирис.

Да поставим ли ароматизатор на климатика?

Не ви съветваме. Понякога тези ароматизатори се разтопяват и могат да нанесат поразии по машината. Освен това са нетрайни.

Защо през лятото понякога настиваме в помещения с климатик?

За да не допускате това, регулирайте чрез клапите на климатика посоката на студената струя. Тя никога не бива да е директно върху вас. Освен това имайте предвид, че рязката граница между външната и вътрешна температура може да предизвика термичен шок. Ето защо ако навън е 40 градуса, в никакъв случай не настройвайте климатика на 18 градуса в помещението. Много по-добре би било да е на около 26 градуса.

Как да се грижа за климатика си?

Климатикът е създаден за да се грижи за вашия комфорт, но има и нещо което и вие трябва да правите за него. Това е редовното чистене на филтрите. Правете го на всеки две седмици. Ако Вашият климатик има допълнителни филтри, имайте предвид, че те се сменят на всеки две години.

Кое е най-подходящото място за климатика?

При избора на място за монтиране на климатика трябва да се съобразите изцяло с особеностите на помещението – дизайн, интериор и т.н. За оптимално решение се консултирайте с нашите специалисти.

Къде може да се монтира външният блок на климатика?

Монтажът на външния блок не зависи от изложението. Той може да бъде поставен навсякъде.

Шумен ли е климатикът?

Шумът от вътрешния блок на климатика варира в зависимост от скоростта на вентилатора и марката на климатика.

Необходима ли е профилактика и колко често се прави?

Профилактиката е необходима за удължаване живота на климатика. Тя е свързана с поетата от нас гаранция и се заплаща допълнително от клиента. Препоръчително е профилактика да се прави  веднъж годишно от техниците, монтирали климатика.

Какъв е разходът на електроенергия на климатика?

Икономичността на климатика се определя в зависимост от принципа му на работа – при обикновените климатици от 0.8 до 2.2 kW, а при инверторните от o.3 до 1.7 kW.   ако е от 9000-18000 BTU (9-ka;18-ka)

До каква външна температура можем да използваме климатика за отопление през зимния сезон?

Обикновената сплит-система може да бъде използвана за отопление при външни температури от +18 до -12 градуса по Целзий в зависимост от марката на климатика. При инверторните климатици – до -20 градуса по Целзий от производителите. Отоплението с климатика зависи от много фактори: монтажа, мощността, изложението на помещението, дебелината на стените, наличието на изолация и др.

Какво е различното при инверторните климатици? Какви са техните предимства и недостатъци?

ИНВЕРТОРА Е ИКОНОМИЧЕН ТИП, КОЙТО САМ СЕ НАСТРОЙВА И ВИ ДАВА ПО-ГОЛЯМО СПОКОЙСТВИЕ ПРЕЗ ЗИМАТА С ПЛАЩАНИЯТА.

След двугодишна употреба на нашия климатик се появи тежка миризма, която излиза от него?

Трябва ви просто една профилактика, която ще ни отнеме до 1 час.

Какво е максималното разстояние между вътрешното и външното тяло?

Разстоянието между телата на климатика има значение, както за стойността на монтажа, така и за надеждността и продължителността на живот на сплит-системата. Това разстояние за битовите системи е обикновено между 3- 5 метра. По принцип може да достигне и до 15 метра, но трябва да се има предвид, че по този начин пада мощността на компресора и се увеличава натоварването му. За това при по-дълги трасета се избират други типове полупромишлени и промишлени системи.

Устройство на климатика:

Знаем, че повечето клиенти не се интересуват от това, какво има в климатиците им, а дали ще работят добре. И все пак ето нека видим накратко какви са основните компоненти на вашия климатик:
– Фреон- хладилният агент
– Компресор – засмуква и нагнетява фреона , поддържа неговото движение по хладилния контур.
– Кондензатор – радиатор , разположен във външния блок и осигуряващ прехода на фреона от газообразна фаза в течна фаза ( кондензация ) .
– Терморегулиращ вентил – понижава налягането и температурата на фреона преди изпарителя .
– Вентилатор – обслужва изпарителя и кондензатора и осигурява по-голяма интензивност на топлообмена с околната среда .
Компресорът, кондензаторът , терморегулиращия вентил и изпарителят са съединени с медни тръби , в които циркулира фреонът и малко количество компресорно масло .

Ако сте отличници по природа и не се задоволявате само с тази схематична информация, ето ви още за устройството на климатика

До каква външна температура ще работи климатикът?

За конвенционален тип:
– при производителите на ниския клас: – 2°С -4°С външна температура,
– при производителите на средния клас: – 5°С – 8°С,
– при производителите от високия клас : – 10°С – 12°С

За инверторния тип климатик тези стойности варират от -15°С -20°С високия и среден клас климатици.

За отоплението на климатичната инсталация в студените дни от значение са още:
-качеството на монтажа;
– мощността на кондиционера;
– изложението на помещението;
-изолацията и дебелината на стените;
-вида на дограмите;
-външната влага; мъгла т.н.

Oпасен ли е фреонът за здравето?

До 1930 година, използваният в климатиците газ бил опасният за здравето амоняк. След няколко нещастни случая, производителите на климатици го заменят с безопасния газ фреон. Фреонът е открит от известния учен Томас Мидгли. В съвременната климатична техника, използваният фреон е напълно безопасен за здравето на човека. До 2002година , масово използван е фреон R- 22. Той е безопасен за човека, но вреди на озоновия слой. Затова производителите се насочват към R- 407 и R-410. Те са безвредни за околната среда, но са скъпи и затова купувачите все още предпочитат R-22. Ако все още се безпокоите за това дали фреонът в съвременния му вид е опасен, ще ви кажа, че той влиза в състава на много лакове за коса, епилатори с охладители и дори в спрейовете за ангина. Така, че спокойно – може би старият хладилник на баба ви е истинска бомба в сравнение с вашия модерен климатик ?

Преди да потърсите помощ в сервиза проверете следните точки:

Климатикът не стартира веднага

При рестартиране защитния механизъм спира работата на компресора за около 3 минути, за да предотврати претоварването на системата. Изчакайте 3 минути, след което климатичната инсталация трябва да заработи автоматично.

Чува се шум

По време на работа и веднага след спиране на климатика може да се чува звук на течаща вода. Възможно е преливането на охладителната течност по време на работа на системата да продължи около 2-3 минути.
Саморазмразяването в режим Отопление може да породи леко свистене.

Влага и пара

При рязко охлаждане на въздух с висока влажност по вътрешното тяло се образува воден конденз.
При саморазмразяване на външния агрегат е възможно отделяне на водна пара.

Вода капе от външното тяло

Водата се образува във външното тяло по време на саморазмразяване.

Неприятна миризма, идваща от климатика

Миризмите от въздуха в стаята не могат да се отстранят напълно от филтрите на вътрешното тяло.

Спрял или слаб въздушен поток

В началото в режим Отопление, скоростта на вентилатора е много ниска до загряването на вътрешните части на инсталацията.
Ако в режим Отопление стайната температура се покачи над зададената, външният агрегат ще спре работа, а вентилаторът на вътрешното тяло ще се върти съвсем слабо.
При саморазмразяване в режим Отопление инсталацията спира работа за 6-12 минути.

Повече за инверторите

Накратко най-предпочитаният вариант на съвременния пазар. Неслучайно в Япония, меката на технологиите, се продават изключително и само инвертори. Там конвенционалните сплит-системи са отживелица. И така- с какво са по-добри?
Принципът на работа на климатиците е възможността да обръщат посоката на движение на работния хладилен агент, като по този начин пренасят енергия през стената на помещението в посоката в която желаем. Тази енергия се получава от разликата между температурата на изпарение на хладилния агент
(-20 до -40 градуса) и температурата на околната среда. С тая нелека задача се справя компресорът-сърцето на климатика. При конвенционалните климатици той работи с цялата си мощност докато температурата в помещението, която сме задали бъде достигната. Ето защо конвенционалният климатик е доста по- неикономичен. За да избегнат това, производителите създават компресори с плавно, цифрово регулиране на мощността , в зависимост от температурата която, трябва да се достигне. Инверторните сплит-системи автоматично регулират мощността си, докато конвенционалните сплит-системи работят в режим включване и изключване, на принципа на бойлера. Поради това икономията на инвертора спрямо конвенционалния му далечен роднина е от 25% до 72% .. Инверторният климатик може да работи на отопление при отрицателни външни температури до – 20 градуса Целзий ,което за конвенционалния е непостижимо.

Инверторните климатици биват различни видове, всяко ново поколение става все по-съвършено от предишното предишното.
АС-Променливотокови (клас B и C)- 35% по-икономични от конвенционалните климатици, DC-Правотокови (клас А) –до 55%-икономични от конвенционалните климатици,
DDC-Дигитални правотокови (клас А)-до 60%-икономични от конвенционалните климатици
DDC Hibrid – Дигитални правотокови Хибридни (клас А)-до 72%-икономични от конвенционалните климатици.
Хипер- инвертори (клас ААА)- до 78% по-икономичен от конвенционалните климатици

За контакти с нас:

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

гр. София, Бул. Джеймс Баучер 81 ет. 1 офис 4-5

 info@demana.bg

‎ +(359) 878 767 000

 http://demana.bg/

 пон-пет: 9:00 – 18:00

         съб: 10:00-14:00

""
1
Име
Телефон
phone
Съобщение
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
БългарскиEnglishDeutschItalianoРусскийEspañol
Scroll Up