• +359 878 767 000
  • Info@demana.bg
  • Българо-Руска Търговско – Промишлена Палата ул. “Никола Мирчев” 35, София 1113, България
Меню

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

УСЛУГАТА „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО“ ЗАПОЧНА ДА СЕ НАЛАГА ВСЕ ПОВЕЧЕ И НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР, С НАВЛИЗАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ.


Възложителя подписва и управлява само един договор – с Главен изпълнител

Цялата отговорност за проекта и строителството, както за качеството, така и за срока на изпълнение се носи от Главния Изпълнител

Чувствително съкращаване на сроковете за изпълнение на обекта

Отпада риска за възложителя от грешки в проектирането

Риска от промяна в бюджета по време на строителство е изцяло за сметка на главния изпълнител /при договор на фиксирана цена

Отделът се състои от високо квалифицирани специалисти – архитекти, строителни инженери, инженери по части ОВК, Електро инсталации и ВиК. Целта на отдела е не само изготвяне на оферти по зададени тръжни документи и проекти, но и търсене и намиране на по-добри технически и икономически проектни решения. Отделът работи в тясна връзка с архитекти, строителни инженери и фирми, специализирани в проектирането и изграждането на инсталационни работи, както и доставчици на материали и услуги в строителния бранш.

Основен акцент в работата на отдела е услугата „проектиране и строителство”. Опитният екип от специалисти работи съвместно с клиента по първоначално дефиниране на проекта, изготвяне на концептуален проект по зададени параметри, изготвяне и оценка на бюджетно предложение и график за изпълнение.

Големият опит в изпълнението на подобни задачи и погледът върху най-добрите строителни практики дават възможност да се предложи на клиента икономически най-изгодното решение.

Основна цел в изпълнението на всеки обект е качествено и срочно изпълнение. Demana Build следи непрекъснато за напредъка на обектите си, качественото им изпълнение, и не на последно място, спазване на процедурите за безопасни условия на труд. Не е без значение и това, че резултатът от работата на компанията в България има отзвук не само тук, но и в Европа. Този факт е допълнителна мотивация за екипа на Demana Build да продължава да се развива и да постига високи резултати на строителния пазар у нас.

DEMANA VIDEO NEWS

БългарскиEnglishDeutschItalianoРусскийEspañol
Scroll Up